Haku SAKU ry:n kehittämisryhmiin auki 9.6. asti

Olet täällä

SAKU ry:n kehittämisryhmien tehtävänä on antaa palautetta toiminnasta, tuottaa uusia ideoita ja tuoda oppilaitosnäkökulma toiminnan kehittämiseen. Ryhmien jäsenille kehittämisryhmän jäsenyys tarjoaa mahdollisuuden valtakunnallisen kollegaverkoston luomiseen, omien ajatusten sparraamiseen ja innostavaan yhteiseen tekemiseen. Kehittämisryhmät ovat toimineet vuodesta 2007 alkaen.

Haku auki 9.6.2017 asti

SAKU ry:n kehittämisryhmien toimikausi on nelivuotinen. Kahden vuoden välein puolet ryhmien jäsenistä on erovuorossa ja ryhmiä täydennetään avoimen haun kautta. SAKU ry:n jäseniä pyydetäänkin nyt tekemään esityksiä kehittämisryhmien jäseneksi 9.6.2017 mennessä. Uusien jäsenten toimikausi käynnistyy 1.8.2017.

Kehittämisryhmät kokoontuvat tyypillisesti 2–4 kertaa vuodessa. Yksi kokouksista on kaikkien kehittämisryhmien yhteinen SAKU-seminaari. Kokouksiin pyritään järjestämään osallistumismahdollisuus myös etäyhteydellä.

Kehittämisryhmätyöskentely sisällytetään jäsenen palvelussuhteeseen liittyviin työtehtäviin. Matkustuskustannuksista vastaa jäsenen työnantaja.

Osin uudistettu ryhmäjako ja neljä ryhmää

Kehittämisryhmätoiminnan tavoitteena on tukea SAKU ry:n strategian toteutumista. Tulevalle strategiakaudelle uudistetaan osittain ryhmien nimiä ja työnjakoa. Toimintaa organisoidaan seuraavien ryhmien kautta:

Opiskelijoiden kulttuuritoiminnan kehittämisryhmä TukiStars
Ryhmän tehtävänä on kehittää opiskelijoiden kulttuuritoimintaa valtakunnallisella ja paikallisella tasolla ja tukea valtakunnallisen SAKUstars-tapahtuman järjestäjää kisajärjestelyissä.

Liikunnan kilpailutoiminnan kehittämisryhmä
Ryhmä toimii sekä opiskelijoiden että henkilöstön liikunnan kilpailutoiminnan kehittämisen tukena: tapahtumakalenteri, kilpailusäännöt, järjestäjäohjeistukset jne.

Viestinnän kehittämisryhmä
Ryhmä arvioi ja tarjoaa kehittämisideoita SAKU ry:n viestinnän tueksi.

Hyvinvoiva amis -kehittämisryhmä
Tähän uuteen ryhmään yhdistetään aikaisemmat Opiskelijoiden hyvinvointipalvelujen kehittämisryhmä sekä Henkilöstön hyvinvointipalvelujen kehittämisryhmä. Lisäksi ryhmällä on uusia tehtäviä. Ryhmään on tarkoitus koota aiempaa suurempi joukko jäseniä, joista kootaan pienempiä ryhmiä käsittelemään eri teemoja tarpeen ja jäsenten omien kiinnostuksen kohteiden mukaan.

Ryhmän käsittelemiä teemoja ovat mm. opiskelijoiden osallisuus ja tutortoiminta, liikunnallinen aktivointi oppilaitoksen arjessa (Liikkuva koulu -toiminta, liikunnan integrointi muuhun opetukseen jne.), työkykyisyys, hyvinvointia edistävät tapahtumat oppilaitoksen vuosikellossa (esim. Hyvinvointivirtaa-teemaviikko), kehittämishankkeet ja hankeyhteistyö. Lisäksi ryhmän työlistalla on henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen – vain hyvinvoiva henkilöstö jaksaa huolehtia myös opiskelijoiden hyvinvoinnista.

Tervetuloa mukaan antoisaan kehittämisryhmätyöskentelyyn!

KEHITTÄMISRYHMIEN TOIMINTASÄÄNTÖ

HAKULOMAKE