Haku SAKU ry:n kehittämisryhmiin on auki

Olet täällä

SAKU ry:n kehittämisryhmien tehtävänä on antaa palautetta järjestön toiminnasta, ideoida uutta toimintaa ja tuoda oppilaitosnäkökulma toiminnan kehittämiseen. Ryhmien jäsenille kehittämisryhmän jäsenyys tarjoaa mahdollisuuden valtakunnallisen kollegaverkoston luomiseen, omien ajatusten sparraamiseen ja oman työn kehittämiseen sekä innostavaan yhteiseen tekemiseen.

SAKU ry:n kehittämisryhmien jäsenten toimikausi on nelivuotinen. Ryhmiä täydennetään kahden vuoden välein avoimen haun kautta. SAKU ry:n jäsenyhteisöjä pyydetäänkin nyt tekemään esityksiä kehittämisryhmien jäseneksi!

Haku auki 8.12.2023 asti

Kehittämisryhmät kokoontuvat vuosittain kaikkien kehittämisryhmien yhteiseen SAKU-seminaariin keväällä. Sen lisäksi kullakin ryhmällä on omat kokousaikataulunsa ja tapansa kehittämistyön tekemiseen. Esimerkiksi liikunnan kehittämisryhmä kokoontuu kuukausittain tiiviisiin Teams-kokouksiin. TUKIstars-ryhmällä kokouksia on harvemmin, mutta ne ovat kestoltaan pidempiä. Suuri osa ryhmien kokouksista pidetään etäyhteydellä, mutta kaikilla ryhmillä on tavoitteena kokoontua muutaman kerran vuodessa myös saman pöydän ääreen.

Kehittämisryhmätyöskentely sisällytetään ryhmän jäsenen palvelussuhteeseen liittyviin tehtäviin. Matkustuskustannuksista vastaa jäsenen työnantaja.
Haku kehittämisryhmien jäseneksi on auki 8.12.2023 asti. Uusien jäsenten nelivuotinen toimikausi käynnistyy 1.1.2024.

Mitä toivomme kehittämisryhmien jäseniltä?

SAKU ry:n toimiston työntekijät toivovat, että kehittämisryhmien jäsenet toisivat oppilaitosten arjen tuntemuksen ja ns. kentän äänen järjestön kehittämiseen. Toivomme myös, että jäsenillä olisi joko aiempaa kokemusta SAKU ry:n toiminnasta tai halua tutustua ja lähteä kehittämään sitä. Luonnollisesti toiveena on sitoutuminen ryhmän toimintaan ja aktiivinen osallistuminen yhteiseen kehittämistyöhön.

Vastineeksi tarjoamme innostavan verkoston ja mahdollisuuden vaikuttaa ammatillisen koulutuksen hyvinvointityöhön.

Tarjolla neljä mielenkiintoista ryhmää

SAKU ry:n toimintaa kehitetään neljässä kehittämisryhmässä: opiskelijoiden kulttuuritoiminnan kehittämisryhmä TUKIstars, liikunnan kilpailutoiminnan kehittämisryhmä, hyvinvoiva amis -kehittämisryhmä sekä viestinnän kehittämisryhmä.

Opiskelijoiden kulttuuritoiminnan kehittämisryhmä TUKIstars

Ryhmän tehtävänä on kehittää opiskelijoiden kulttuuritoimintaa valtakunnallisella ja paikallisella tasolla ja tukea valtakunnallisen SAKUstars-tapahtuman järjestäjää kisajärjestelyissä. Ryhmän jäsenille jaetaan eri SAKUstars-lajien ja tapahtumanjärjestämisen osa-alueiden mukaisia vastuualueita.

Liikunnan kilpailutoiminnan kehittämisryhmä

Ryhmä toimii sekä opiskelijoiden että henkilöstön liikunnan kilpailutoiminnan kehittämisen tukena: lajivalikoiman suunnittelu, tapahtumakokonaisuuksien kehittäminen (esim. SAKUgames ja henkilöstön talvikisat), kilpailusääntöjen tarkentaminen ja järjestäjäohjeistuksen kehittäminen. Ryhmän jäseniltä toivotaan myös näkemystä siihen, miten SAKU ry:n liikunnan kilpailutoiminta kytkeytyy osaksi opintoja tai henkilöstön työhyvinvointitoimintaa.

Hyvinvoiva amis -kehittämisryhmä

Ryhmä pitää SAKU ry:n toimiston ja SAKU ry:n koordinoiman Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkoston ajan tasalla siitä, mitkä teemat ovat tärkeitä oppilaitosten hyvinvointityössä juuri nyt. Ryhmä suunnittelee sisältöjä Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäiville sekä opiskelijoiden ja henkilöstön virtuaalikahviloihin. Ryhmä käsittelee tarpeen mukaan myös muita SAKU ry:n hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä edistäviä toimia, esim. tutortoiminta, työkykypassi, hyvinvointia edistävät tapahtumat oppilaitoksen vuosikellossa ja hyvinvoinnin edistämisen kehittämishankkeet.

Viestinnän kehittämisryhmä

Ryhmä arvioi ja tarjoaa kehittämisideoita SAKU ry:n viestinnän tueksi: tiedotuslehti, some-kanavat, järjestön visuaalinen ilme, erilaiset kampanjat ja teemat jne. Viestinnän ryhmä on apuna myös Hyvinvointivirtaa-teemaviikon sisältöjen suunnittelussa.

Henkilötietojen käsittely

SAKU ry:llä on käytössään sähköinen jäsenrekisteri, jonne talletetaan kehittämisryhmäläisistä seuraavat tiedot: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä osoitetietona oppilaitoksen nimi ja osoite, kehittämisryhmäkauden kesto ja tieto siitä, mihin ryhmään kuuluu. Hakemalla kehittämisryhmään henkilö antaa luvan näiden tietojen tallettamiseen.

Kaikki sähköisesti ja paperilla saapuneet kehittämisryhmähakemukset tuhotaan sen jälkeen, kun ne on käsitelty SAKU ry:n hallituksessa, ryhmien jäsenet valittu ja tarvittavat tiedot talletettu jäsenrekisteriin.

Tervetuloa mukaan!

Hakemuslomake