Haku kehittämisryhmiin käynnistyy 10.5.2021

Olet täällä

SAKU ry:n kehittämisryhmien tehtävänä on antaa palautetta järjestön toiminnasta, ideoida uutta toimintaa ja tuoda oppilaitosnäkökulma toiminnan kehittämiseen.

Ryhmien jäsenille kehittämisryhmän jäsenyys tarjoaa mahdollisuuden valtakunnallisen kollegaverkoston luomiseen, omien ajatusten sparraamiseen ja oman työn kehittämiseen sekä innostavaan yhteiseen tekemiseen.

SAKU ry:n kehittämisryhmien toimikausi on nelivuotinen. Kahden vuoden välein puolet ryhmien jäsenistä on erovuorossa ja ryhmiä täydennetään avoimen haun kautta. SAKU ry:n jäsenyhteisöjä pyydetäänkin nyt tekemään esityksiä kehittämisryhmien jäseneksi!

Haku auki 11.6.2021 asti

Kehittämisryhmät kokoontuvat tyypillisesti 3–5 kertaa vuodessa. Yksi kokouksista on kaikkien kehittämisryhmien yhteinen SAKU-seminaari tammikuussa. Suuri osa kokouksista pidetään etäyhteydellä, mutta osassa kokouksista on tavoitteena kokoontua saman pöydän ääreen.

Kehittämisryhmätyöskentely sisällytetään ryhmän jäsenen palvelussuhteeseen liittyviin tehtäviin. Matkustuskustannuksista vastaa jäsenen työnantaja.

SAKU ry:n kehittämisryhmien toimikausi on nelivuotinen. Tällä kertaa valittavien jäsenten kausi jatkuu kuitenkin 31.12.2025 saakka, sillä menossa on siirtymäkausi, jonka aikana kehittämisryhmien toimikausi muutetaan lukuvuosirytmin mukaisesta kalenterivuosittaiseen.

Haku kehittämisryhmien jäseneksi on auki 11.6.2021 asti. Uusien jäsenten toimikausi käynnistyy 1.8.2021.

Tarjolla neljä mielenkiintoista ryhmää

SAKU ry:n toimintaa kehitetään neljässä kehittämisryhmässä:

Opiskelijoiden kulttuuritoiminnan kehittämisryhmä TukiStars
Ryhmän tehtävänä on kehittää opiskelijoiden kulttuuritoimintaa valtakunnallisella ja paikallisella tasolla ja tukea valtakunnallisen SAKUstars-tapahtuman järjestäjää kisajärjestelyissä. Ryhmän jäsenille jaetaan eri SAKUstars-lajien ja tapahtumanjärjestämisen osa-alueiden mukaisia vastuualueita.

Liikunnan kilpailutoiminnan kehittämisryhmä
Ryhmä toimii sekä opiskelijoiden että henkilöstön liikunnan kilpailutoiminnan kehittämisen tukena: lajivalikoiman suunnittelu, tapahtumakokonaisuuksien kehittäminen (esim. SAKUgames ja henkilöstön talvikisat), kilpailusääntöjen tarkentaminen ja järjestäjäohjeistuksen kehittäminen. Ryhmän jäseniltä toivotaan myös näkemystä siihen, miten SAKU ry:n liikunnan kilpailutoiminta kytkeytyy osaksi opintoja tai henkilöstön työhyvinvointitoimintaa.

Hyvinvoiva amis -kehittämisryhmä
Ryhmän käsittelemiä teemoja ovat mm. opiskelijoiden osallisuus ja tutortoiminta, liikunnallinen aktivointi oppilaitoksen arjessa (Liikkuva amis -toiminta, liikunnan integrointi muuhun opetukseen jne.), työkykyisyys, hyvinvointia edistävät tapahtumat oppilaitoksen vuosikellossa (esim. Hyvinvointivirtaa-teemaviikko), kehittämishankkeet ja hankeyhteistyö.

Viestinnän kehittämisryhmä
Ryhmä arvioi ja tarjoaa kehittämisideoita SAKU ry:n viestinnän tueksi: tiedotuslehti, some-kanavat, järjestön visuaalinen ilme, erilaiset kampanjat ja teemat jne.

Tervetuloa mukaan kehittämisryhmätoimintaan!

Tutustu hakutiedotteeseen, hakemuslomakkeeseen sekä kehittämisryhmien toimintasääntöön SAKU ry:n tiedostopankin tiedostoista: