Haku kehittämisryhmiin on auki

Olet täällä

SAKU ry:n kehittämisryhmien tehtävänä on antaa palautetta järjestön toiminnasta, ideoida uudenlaista toimintaa ja tuoda oppilaitosnäkökulma toiminnan kehittämiseen. Ryhmien jäsenille kehittämisryhmän jäsenyys tarjoaa mahdollisuuden valtakunnallisen kollegaverkoston luomiseen, omien ajatusten sparraamiseen ja oman työn kehittämiseen sekä innostavaan yhteiseen tekemiseen.

Haku auki 10.6.2019 asti

SAKU ry:n kehittämisryhmien toimikausi on nelivuotinen. Kahden vuoden välein puolet ryhmien jäsenistä on erovuorossa ja ryhmiä täydennetään avoimen haun kautta. SAKU ry:n jäseniä pyydetäänkin nyt tekemään esityksiä kehittämisryhmien jäseneksi 10.6.2019 mennessä. Uusien jäsenten toimikausi käynnistyy 1.8.2019. 

Kehittämisryhmät kokoontuvat tyypillisesti 2–4 kertaa vuodessa. Yksi kokouksista on kaikkien kehittämisryhmien yhteinen SAKU-seminaari tammikuussa. Osa kokouksista pidetään etäyhteydellä, osa vaatii matkustamista paikan päälle. Kehittämisryhmätyöskentely sisällytetään ryhmän jäsenen työsuhteeseen liittyviin tehtäviin. Matkustuskustannuksista vastaa jäsenen työnantaja.

Haku auki kolmeen ryhmään neljästä

SAKU ry:n toimintaa kehitetään neljässä ryhmässä, joista kolmeen haetaan tänä keväänä uusia jäseniä.

Opiskelijoiden kulttuuritoiminnan kehittämisryhmä TukiStars
Ryhmän tehtävänä on kehittää opiskelijoiden kulttuuritoimintaa valtakunnallisella ja paikallisella tasolla ja tukea valtakunnallisen SAKUstars-tapahtuman järjestäjää kisajärjestelyissä. Ryhmän jäsenille jaetaan eri SAKUstars-lajien ja tapahtumanjärjestämisen osa-alueiden mukaisia vastuualueita. 

Liikunnan kilpailutoiminnan kehittämisryhmä
Ryhmä toimii sekä opiskelijoiden että henkilöstön liikunnan kilpailutoiminnan kehittämisen tukena: lajivalikoiman suunnittelu, tapahtumakokonaisuuksien kehittäminen (esim. SAKUgames ja henkilöstön talvikisat), kilpailusääntöjen tarkentaminen ja järjestäjäohjeistuksen kehittäminen. Ryhmän jäseniltä toivotaan myös näkemystä siihen, miten SAKU ry:n liikunnan kilpailutoiminta kytkeytyy osaksi opintoja tai henkilöstön työhyvinvointitoimintaa.  

Viestinnän kehittämisryhmä
Ryhmä arvioi ja tarjoaa kehittämisideoita SAKU ry:n viestinnän tueksi: tiedotuslehti, some-kanavat, järjestön visuaalinen ilme, erilaiset kampanjat ja teemat jne. 

Huom. Hyvinvoiva amis -ryhmään ei tämän vuoden haussa oteta uusia jäseniä, sillä ryhmän koko on jo tällä hetkellä varsin suuri. 

Tervetuloa mukaan kehittämisryhmätoimintaan!

Hakutiedote
Hakemuslomake
Kehittämisryhmien toimintasääntö