Hae stipendiä aktiiviselle opiskelijalle

Olet täällä

SAKU ry jakaa aina keväisin juhlavuosirahastostaan stipendejä harrastuksissaan aktiivisille nuorille. Hakijoilta odotetaan esimerkillistä taitavuutta omalla osaamisalueellaan, omaa aktiivisuutta ja/tai muita innostavaa aktiivisuutta, opintojen hoitamista sekä osallistumista SAKU-toimintaan kuten esimerkiksi kulttuurikilpailuihin, liikuntatapahtumiin tai harrastetutorkoulutuksiin.

Opiskelijalle voidaan hakea joko kulttuuri-, liikunta- tai tutorstipendiä, joiden haussa huomioidaan seuraavia seikkoja:

Vuoden SAKUstara/kulttuuristipendit

  • osaaminen
  • osallistuminen ja/tai menestys SAKU ry:n kulttuuritoiminnassa
  • osallistuminen ja/tai menestys muussa kulttuuritoiminnassa

Vuoden sakulainen liikkuja/liikuntastipendit

  • osaaminen
  • osallistuminen ja/tai menestys SAKU ry:n liikuntatoiminnassa
  • osallistuminen ja/tai menestys muussa liikuntatoiminnassa tai urheilussa

Vuoden tutoropiskelija/tutorstipendit

  • aktiivisuus, osallistuminen ja osallistaminen tutor-, opiskelijakunta- tai muussa yhteisöllisessä toiminnassa

 

Hakemuksen tekijänä toimii koulutuksen järjestäjä. Hakemuksen tulee allekirjoittaa koulutuksen järjestäjän nimenkirjoittaja tai henkilö, jolla on tutkintotodistuksen allekirjoitusoikeus. Opiskelija ei itse voi toimia stipendin hakijana.

Hakemusten tulee olla perillä SAKU ry:n toimistolla 29.4.2016 kello 16.00 mennessä.

Tarkemmat ohjeet ja hakemuslomake