Eri liikkujatyyppejä motivoivat erilaiset päämäärät

Olet täällä

Jokainen meistä on liikkuja, mutta liikunta ei tarkoita samaa kaikille. Kun yksi innostuu pisteiden laskusta ja tarkoista päämääristä, niin toinen innostuu kokemuksista tai kuin varkain tapahtuvasta liikkumisesta. Kun liikuntatoiveita kuunnellaan mahdollisuuksien mukaan, kannustetaan ja annetaan positiivista palautetta, niin silloin liikkumiseen motivoinnissa ollaan jo pitkällä.

SAKU ry:n järjestämässä Motivoi liikkumaan! -hyvinvointiwebinaarissa haettiin motivointikeinoja liikunnan lisäämiseen jokaisen arjessa ja etenkin opiskeluarjessa. Liikunta on jollain tavalla osa jokaisen arkea. Olemassa olevan rinnalle on hyvä lähteä rakentamaan liikunnan lisäämisen keinoja.

-Me kaikki liikumme jo osana meidän arkeamme. Myös kaikki liike on hyvästä. Nostetaan niitä ajatuksia esille. Liikunta saa myös tuntua hyvältä ja olla hauskaa. Ilon kautta on mahdollista luoda paras ja kestävin motivaatio liikkumiseen, kertoo motivaatiotutkija Johanna Nurmi Helsingin yliopistosta.

-Uskaltaisinkin sanoa, että nuori ei mene pysyvästi pilalle, vaikka hän ei kokeilisi ihan kaikkia lajeja ja vaikka hän ei aina innostuisi mukaan. Jos hän kokee, että opettaja ei painosta, vaan ennen kaikkea ajattelee hänen parastaan, niin se voi kantaa pitkälle aikuisuuteen.

Etäopetuksen aikaan Johanna Nurmi vinkkaa tarttumaan mahdollisuuteen keskustella yksittäisten opiskelijoiden tai pienryhmien kanssa sekä kaivamaan keskustelussa esille opiskelijoiden liikunnallisia tavoitteita ja mahdollisia esteitä. Nurmen mukaan pandemia-aikana parasta mitä liikunnanopettaja voi opiskelijalle tarjota on kokemus fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallisesta tilasta ja hyväksytyksi tulemisesta.

Harrastuskokeiluista henkilökohtaiseen liikuntaneuvontaan

Liikunnanohjaajat Anniina Utela ja Juho Mättö Samposta ja Marika Viiri Stadin AO:sta esittelivät heillä käytössä olevia opiskelijoita liikkumaan motivoivia toimintamalleja. Sampossa muun muassa viritellään taukoliikuntoja joka aamu, toteutetaan liikunnallisia ryhmäytymishetkiä, tarjotaan erilaisia harrastuskokeiluja sekä tarjotaan henkilökohtaista liikuntaneuvontaa. Etäopintojen aikana opiskelijoiden on ollut mahdollista saada oppilaitoksen liikuntavälineitä lainaan.

-Sampossa tarjotaan ilmaista liikuntaneuvontaa kaikille opiskelijoille. Teemme opiskelijalle hänen tarpeidensa tai tavoitteidensa mukaisen liikuntasuunnitelman. Se voi olla esimerkiksi saliohjelma tai peruskunnon kehityksen ohjelma. Tänä lukuvuonna liikuntaneuvonnan aloitti nelisenkymmentä opiskelijaa. Aika moni opiskelijoista ottaa itse yhteyttä. Osa tulee terveydenhoitajan tai kuraattorin kautta, kertovat Anniina Utela ja Juho Mättö.

Varastonurkasta kuoriutui helmi

Liikunnanopettaja Marika Viiri esitteli Stadin AO:n hylättyyn varastonurkkaan toteutetun Crossfit-salin, jonka suunnittelu ja rakentaminen toteutettiin opiskelijoiden, ammattiaineiden ja liikunnan opettajien yhteistyönä. Osana opintoja toteutettu tilojen kunnostus madalsi samalla myös kynnystä opiskelijoiden lajin testaukseen.

-Rakennusvaiheessa innostimme toisiamme jopa tekemään liikunnallisia työelämäintegrointeja. Kun rakennettiin ja sisustettiin, niin katsottiin ja neuvottiin samalla työasentoja ja tehtiin vähän jumppia välillä. Crossfit-lajina sopii hienosti ammattilaisille liikunta ja terveystiedoksi. Lajissa nostetaan ja työnnetään, tehdään huonoista työasennoista parempia.

Yhteistyö ja yhdessä tekeminen olivat sekä opiskelijoita että henkilöstöä innostavaa. Myös opiskelijoiden poissaolot vähenivät, kun opiskelijat halusivat nähdä, että sali edistyy.

Jokainen on liikkujatyyppi

Vuokatti Sport Academyn kehittäjä Jaana Kari tutki väitöskirjassaan erilaisia liikkujatyyppejä, joihin meistä jokainen arjen liikkumisen myötä kuuluu. Liikkujatyypit kertovat meistä paljon: Liikummeko mieluummin yksin vai ryhmässä. Olemmeko säntillisiä ja tavoitteellisia liikkujia vai innostavatko meitä liikunnasta saatavat elämykset enemmän.

-Liikkujatyyppi kertoo, mitä yksilö liikunnastaan itselleen haluaa ja liikkumistilanteessaan arvostaa. Jokainen liikkujatyyppi on arvokas ja jokainen on joku liikkujatyyppi. Liikkujatyyppi kertoo myös, millaista liikkumista kukin meistä edistää.

Uurastajalle paras harjoitus on tehty harjoitus, ja mittaristot ovat tärkeässä roolissa ahkeruuden mittaamisessa. Kilpailija arvioi aina hyödyllisyyttä ja kilpailee vähintään itseään vastaan mieluiten lajeissa, joissa on hyvä. Elämysliikkuja on herkkä aistija, joka haluaa varmistaa, että sekä itsellä että muilla on mukavaa liikunnallisissa elämyksissä. Liikkujatyyppejä Karin luokituksessa on mukana kaikkiaan seitsemän. Liikunnan suurkuluttajilla voi olla monen tyypin piirteitä vahvana yhtä aikaa, mikä kertoo liikuntaan kiinnittymisestä erilaisten ja moninaisten liikunnallisten kokemusten ja elämysten kanssa.

-Kaikilla tyypeillä on todella hyviä puolia liikunnan edistämistyössä. Eri asiat motivoivat erilaisia tyyppejä. Opiskelijoista uurastajille kannattaa etukäteen antaa ohjeet ja kiittää ahkeruudesta. Kilpailijatyypeille erilaiset pienet mahdollisuudet pelillisiin toimintoihin ovat innostavia. Elämysliikkujille kaikki pienetkin tarjottavat vaihtoehdot ovat mieluisia. Tapahtumaa miettiessä on tärkeätä arvioida, mitä kukin tyyppi liikunnasta voi saada ja hyötyä, muistuttaa Jaana Kari.

Kuva: SAKU ry:n lumikuvakisa/Riikka Aho, Sasky