#Amistekeehyvää Hyvinvointivirtaa-viikolla

Olet täällä

Hyvinvointivirtaa-viikko nostaa esille ammatillisessa koulutuksessa toteuttavan hyvinvointityön. Teemaviikolla opiskelijat pääsevät osallistumaan ja pohtimaan toiminnan kautta ja/tai virtuaalisesti terveyteen, turvallisuuteen ja viihtyvyyteen liittyviä asioita. Syksyn erityisteemana on #Amistekeehyvää, jolla kannustetaan hyvän tekemiseen lähiympäristössä.

Poikkeuksellisen kevään jälkeen syyslukukausi on päästy käynnistämään lähiopinnoilla. Valitettavasti ei voi kuitenkaan sanoa, että kaikki jatkuu samoin kuin ennen korona-aikaa. Hyvinvoinnista huolehtimisen ja yhteisöllisyyden kokemuksen arvo ja tarve eivät ole korona-aikana kuitenkaan vähentyneet, pikemminkin päinvastoin. Hyvinvointia edistäviä toimia ja toimijoita tarvitaan!

Hyvinvointivirtaa-viikolle on ilmoittautunut tähän mennessä 90 ammattioppilaitosta, joiden tiedot löytyvät päivitettyinä nettisivuiltamme. Syksyisin olemme aiempina vuosina varmistaneet viikolla 35, pystymmekö vierailukutsuihin vastaamaan. Oppilaitoksista on nyt tullut kuitenkin viestiä erilaisista toimintakäytänteistä koskien oppilaitosvierailuja syksyn aikana.Näiden tietojen päivittämistä varten olemme tänään postittaneet kaikille tapahtumansa ilmoittaneille täydentävän kyselyn, jossa tiedustelemme tulevan teemaviikon suunnitelmia. Vastausten avulla suunnittelemme tukitoimiamme ja mahdollisia vierailuja, joita tänä vuonna toteutamme rajoitetummin. Lisätietoa tukitoimistamme ja mahdollisista vierailuista lähetämme yhteyshenkilöille ensi viikon aikana.

Hyvinvointivirtaa-viikon markkinointimateriaaleja postitamme yhteyshenkilöiden ilmoittamiin osoitteisiin viikolla 38.

Nyt tempaistaan hyvää tekemällä

Tulevan syksyn erityisteemana on hyvän tekeminen oppilaitoksessa ja oppilaitoksen lähiympäristössä sekä toista arvostava kohtaaminen. Kohtaamisen teemalla halutaan edistää toista arvostavaa ja huomioivaa, yhdenvertaista ja erilaisuutta hyväksyvää kohtaamista. #Amistekeehyvää-toimintamallissa jaetaan ammattiin opiskelevien osaamista myös oppilaitoksen ulkopuolelle pop up -vapaaehtoistoimintana.

#Amistekeehyvää-toimintamallin tavoitteena on löytää opiskelijoita ilahduttavan tempauksen toteuttamiseen oman oppilaitoksen lähiympäristössä. Auttamaan voi lähteä esimerkiksi pihan kunnostustöihin, viemällä leipomuksia sovittuun kohteeseen, toteuttamalla lukuhetken tai järjestämällä musiikkituokion. Erilaisten tempauksien toteuttaminen onnistuu tarpeen mukaan joko riittävillä turvaväleillä, erityisjärjestelyillä tai etänä. Mahdollisuuksia on ja ideoiden suunnittelussa on luovuus rajana!

Laitattehan hyvän opiskelijoiden toimintana kiertämään! SAKU ry:n nettisivuilla tuodaan syksyllä näkyville, mitä ammattiin opiskelevat eri puolilla Suomea tekevät. Hyvää tekevillä tempauksilla nostetaan esille opiskelijoiden ammatillista osaamista, oppilaitoksen roolia lähiyhteisössään sekä nuorten tahtoa auttaa. Tempauksilla voidaan tuottaa iloa ja hyvää mieltä sekä huomionsaajille että -antajille.

Ilmoittautumislomake #Amistekee-hyvää tempauksen tekijäksi

Hyödynnä yhteistyökumppaneiden tarjonta

Suurin osa tapahtumista järjestetään viikolla 40, jolloin myös SAKU ry:n koordinoiman teemaviikon yhteistyökumppanit ovat varautuneet järjestämään oppilaitoksissa toimintaa. Suurimmat koulutuksen järjestäjät ovat voineet hajauttaa tapahtumia myös useammalle viikolle.

Tänä vuonna vierailuja, osallistavia toimintapisteitä ja materiaaleja voi SAKU ry:n lisäksi tiedustella EHYT ry:ltä, Erätauko-säätiöltä, Höntsä-Festiltä, Jaksaa, jaksaa? -hankkeelta, OSKU ry:ltä, Rikosuhripäivystys RIKUlta, SAKKI ry:ltä, Suomen Punaiselta Ristiltä sekä Syöpäjärjestöiltä. Yhteistyökumppaneiden palvelut löytyvät laajemmin esiteltyinä SAKU ry:n nettisivuilta. Yhteistyön sisällöissä huomioidaan viranomaisohjeet sekä mahdollisimman turvallinen kohtaaminen.