Koulutukset

Olet täällä

Koulutusta tutoreille

Tutorina toimiminen sopii kaikille aktiivisille opiskelijoille, jotka haluavat saada oppilaitokseen lisää toimintaa, tapahtumia ja mukavaa yhteistä menoa. Harrastetutorkoulutus antaa valmiuksia järjestää erilaisia tapahtumia ja olla mukana oppilaitoksen harrastustoiminnan kehittämisessä. Liikuttajatutorkoulutus taas antaa valmiuksia arjen liikkeen lisäämiseen ja perustelee liikkeen lisäämisen merkitystä oppilaitoksen arjessa.

Tutoreiden lisäksi koulutukseen toivotaan osallistuvan myös oppilaitoksen tutortoiminnasta vastaava. Vastaava henkilö voi olla esimerkiksi asuntolaohjaaja, liikunnanopettaja, opo tai vapaa-ajanohjaaja. Koulutuksessa harrastetutorit ja tutortoiminnasta vastaava pääsevät yhdessä suunnittelemaan oppilaitoksen tutortoimintaa. 

Tarjolla kolmenlaista koulutusta

SAKU ry tarjoaa harrastetutoreille kaksiosaisen koulutuksen kahdella eri teemalla, liikuttajatutorkoulutusta ja tapahtumajärjestämisen työpajoja. Valitse näistä omaan oppilaitokseesi sopivimmat!

Harrastetutorkoulutus

Harrastetutorkoulutuksissa aiheina ovat mm. tutorina toimiminen oppilaitoksessa tai asuntolassa, ryhmän ohjaaminen sekä oman tutortoiminnan suunnittelu ja tapahtumien järjestäminen.

I-osa: harrastetutortoiminta oppilaitoksessa, ryhmän ohjaaminen ja esiintymistaidot sekä tutortoiminnan vuosikellon suunnitteleminen

2-osa: tapahtuman järjestäminen ja harrastetoiminnan järjestäminen

Liikuttajatutorkoulutus

Yhden päivän liikuttajatutorkoulutuksessa tutorit saavat valmiuksia ja käytännön vinkkejä liikkeen lisäämiseen omaan oppilaitokseen. Liikuttajatutorkoulutukset sopivat hyvin Liikkuva opiskelu -toiminnan tueksi. 

Tapahtumajärjestämisen työpajat

Tapahtumanjärjestämisen työpajoissa ideoidaan opiskelijalähtöisesti jokin oppilaitoksen oma kulttuuri- tai liikuntatapahtuma sekä toteutetaan se työpajojen jälkeen. Tapahtumajärjestämisen työpajat koostuvat kahdesta eri päivinä toteutetusta kahden tunnin tapaamisesta. 

Koulutuksista voidaan räätälöidä myös oppilaitoksen tarpeisiin sopiva koulutuspaketti. 

Koulutushinnasto

Yhden päivän koulutus 450€.
Kahden päivän koulutus 600€. 
Tapahtumajärjestämisen työpajat: 2 x 2 h työpaja, kahtena eri ajankohtana: 600€

Kaikki koulutukset sisältävät koulutusohjelman ja kouluttajan matkakuluineen, TAITO-tutoroppaat sekä tutortodistukset opiskelijoille ja tutoroppaan tutorvastaavalle

Tulosta itsellesi koulutushinnasto

Katso esimerkkiohjelma, tulosta juliste tai katso kuvia

Katso esimerkkiohjelma yhden päivän koulutuksesta. Ohjelma aina muokattavissa oppilaitoiksen toiveiden ja tutortoiminna tavoitteiden mukaan.
Kurkista kuva-albumiin
Tulosta tästä täytettävä harrastetutorkoulutuksen julistepohja. Hyödynnä valmista pohjaa markkinoidessasi koulutusta oppilaitoksessa!

Koulutusten tilaukset, ilmoittautumiset ja lisätiedot:

sakury@sakury.net, puh. 0207 55 10 10

Materiaalia

Tulosta tai lataa 
Lomake tapahtuman suunnittelun tueksi
Lomake tapahtuman arvioinnin tueksi
Tapahtuman järjestäjän muistilista

Sähköisesti täytettäväksi
Tapahtuman suunnittelu (sähköinen lomake)
Tapahtuman arviointi (sähköinen lomake)

Tutorit voivat lähettää täyttämänsä sähköisen lomakkeen suoraan tutorvastaavan sähköpostiin.