Opiskelijatoiminnan kehittämisryhmä

Olet täällä

SAKU ry:n opiskelijatoiminnan kehittämisryhmän tavoitteena on saada opiskelijoiden ääni entistä paremmin kuuluville SAKU ry:n järjestämässä opiskelijoiden kulttuuri-, liikunta- ja hyvinvointitoiminnassa. Opiskelijatoiminnan kehittämisryhmä on aloittanut työnsä syksyn 2020 aikana.

Opiskelijatoiminnan kehittämisryhmä on jatkoa vuosina 2013-2017 toimineelle opiskelijaparlamentille. SAKU ry:n hallitus hyväksyi, opiskelijoiden esityksen mukaisesti, opiskelijaparlamentin tehtäviksi opiskelijoiden kulttuuriasioiden, liikuntamahdollisuuksien ja hyvinvoinnin edistämisen, tiedotuksen varmistamisen opiskelijakunnille ja yhteyshenkilöille, palautteenannon SAKU ry:n opiskelijatoiminnasta sekä yhteistyön opiskelijajärjestöjen kanssa. Opiskelijaparlamentti valitsi keskuudestaan opiskelijaedustajan SAKU ry:n hallitukseen.

Ryhmää täydennetään tammi-helmikuussa

Ensimmäiset opiskelijat valittiin opiskelijatoiminnan kehittämisryhmään kahden vuoden kaudelle SAKU ry:n kehittämisryhmien seminaarissa vuoden 2020 alussa. Opiskelijatoiminnan kehittämisryhmää täydennetään vuosittain. Toimintaan etsitään opiskelijoita, joilla on omakohtaista kokemusta (ensimmäisen vuoden opiskelijoilla riittää aie osallistua) SAKU ry:n opiskelijatoimintaan osallistumisesta. Opiskelijat valitaan mukaan kahden vuoden periodiksi siten, että osa ryhmän jäsenistä on aina jääviä ja osa uusia jäseniä. Kehittämisryhmä valitsee keskuudestaan opiskelijaedustajan SAKU ry:n hallitukseen vuodeksi kerrallaan.

Opiskelijatoiminnan kehittämisryhmään tavoitellaan noin parinkymmen opiskelijan jäsenmäärää. Isohkolla ryhmällä, kahden vuoden työperiodeilla ja opintojen eri vaiheissa olevilla opiskelijoilla pyritään varmistamaan ryhmän toimivuus ja sujuva vaihtuvuus etenkin opiskelijoiden työelämään siirtymisissä.

Toiminnan tavoitteena on opiskelijoiden syvempi ja pitkäjänteisempi osallistuminen SAKU ry:n opiskelijatoiminnan kehittämiseen. Koulutuksen järjestäjiä toivotaan esittävän ryhmään ammattiin opiskelevia, joilla on omakohtaista kokemusta SAKU ry:n opiskelijatoimintaan osallistumisesta tai aikomus lähteä toimintaan mukaan.

Koronan aiheuttamat rajoitukset ovat vaikuttaneet myös Opiskelijatoiminnan kehittämisryhmän toimintaan. Jatkossa tavoitteena on, että kehittämisryhmä kokoontuu vuosittain vähintään kaksi kertaa sovitusti joko omissa tapaamisissaan tai opiskelijatapahtumien yhteydessä. Tarvittaessa ryhmästä voidaan muodostaa myös pienempiä työryhmiä valitun teeman ympärille.

Opiskelijatoiminnan kehittämisryhmän jäsenet

Helander Olivia, Turun ammatti-instituutti TAI
Inkeroinen Jami, JEDU
Jaakola Samu, JEDU
Isolammi Iina, SASKY
Kiviniemi Max, Turun ammatti-instituutti TAI
Kokkonen Jasmi, Omnia
Kuusi Nora, Omnia
Muurikainen Roni, WinNova, opiskelijaedustaja SAKU ry:n hallituksessa 
Nieminen Juuso, Kiipulan ammattiopisto
Rytsy Sanni, Keuda
Saarenpää Jimi, JEDU
Savolainen Leevi, Kiipulan ammattiopisto

Päivitetty 10.2.2022