Opiskelijatoiminnan kehittämisryhmä

Olet täällä

SAKU ry:n opiskelijatoiminnan kehittämisryhmän tavoitteena on saada opiskelijoiden ääni entistä paremmin kuuluville SAKU ry:n järjestämässä opiskelijoiden kulttuuri-, liikunta- ja hyvinvointitoiminnassa. Opiskelijatoiminnan kehittämisryhmä aloitti työnsä syksyn 2020 aikana.

Opiskelijatoiminnan kehittämisryhmä on jatkoa vuosina 2013-2017 toimineelle opiskelijaparlamentille. SAKU ry:n hallitus hyväksyi, opiskelijoiden esityksen mukaisesti, opiskelijaparlamentin tehtäviksi opiskelijoiden kulttuuriasioiden, liikuntamahdollisuuksien ja hyvinvoinnin edistämisen, tiedotuksen varmistamisen opiskelijakunnille ja yhteyshenkilöille, palautteenannon SAKU ry:n opiskelijatoiminnasta sekä yhteistyön opiskelijajärjestöjen kanssa.

Opiskelijaparlamentti valitsi keskuudestaan opiskelijaedustajan SAKU ry:n hallitukseen.

Ryhmää täydennetään tammikuussa

Ensimmäiset opiskelijat valittiin opiskelijatoiminnan kehittämisryhmään kahden vuoden kaudelle SAKU ry:n kehittämisryhmien seminaarissa vuoden 2020 alussa. Valittua kahdentoista opiskelijan ryhmää tullaan täydentämään tammikuussa 2021 kahdeksalla opiskelijalla. 

Täydentävän haun jälkeen ryhmän koko tulee olemaan kaksikymmentä opiskelijaa. Isohkolla ryhmällä, kahden vuoden työperiodeilla ja opintojen eri vaiheissa olevilla opiskelijoilla pyritään varmistamaan ryhmän toimivuus ja sujuva vaihtuvuus etenkin opiskelijoiden työelämään siirtymisissä.

Toiminnan tavoitteena on opiskelijoiden syvempi ja pitkäjänteisempi osallistuminen SAKU ry:n opiskelijatoiminnan kehittämiseen. Koulutuksen järjestäjiä pyydettiin esittämään ryhmään ammattiin opiskelevia, joilla on omakohtaista kokemusta SAKU ry:n opiskelijatoimintaan osallistumisesta tai aikomus lähteä toimintaan mukaan.

Koronan aiheuttamat rajoitukset peruuttivat opiskelijoiden ensimmäisen tapaamisen keväällä. Jatkossa tavoitteena on, että kehittämisryhmä kokoontuu vuosittain vähintään kaksi kertaa sovitusti joko omissa tapaamisissaan tai opiskelijatapahtumien yhteydessä. Tarvittaessa ryhmästä voidaan muodostaa myös pienempiä työryhmiä valitun teeman ympärille.

Opiskelijatoiminnan kehittämisryhmän jäsenet

Helander Olivia, Turun ammatti-instituutti TAI
Inkeroinen Jami, JEDU
Jaakola Samu, JEDU
Isolammi Iina, SASKY
Kiviniemi Max, Turun ammatti-instituutti TAI
Kokkonen Jasmi, Omnia
Kuusi Nora, Omnia
Muurikainen Roni, WinNova, opiskelijaedustaja SAKU ry:n hallituksessa 
Nieminen Juuso, Kiipulan ammattiopisto
Rytsy Sanni, Keuda
Saarenpää Jimi, JEDU
Savolainen Leevi, Kiipulan ammattiopisto

Päivitetty 23.12.2020