Yhteistyökumppanit 2020

Olet täällä

Hyvinvointivirtaa-viikolla yhteinen tekeminen voi tarkoittaa esimerkiksi hyvinvointimessuja, testipisteitä, työpajoja tai oppilaitoksen, yhdistysten tai kunnan kerho- tai harrastetoiminnan esittelyjä.

Hyödynnä myös Hyvinvointivirtaa-viikon yhteistyökumppaneiden teemaviikolle suunnittelemia kokonaisuuksia!

Vuoden 2020 yhteistyökumppanit 

Kiitos Hyvinvointivirtaa-viikon 2020 yhteistyökumppaneillemme! Haluatko lähteä yhteistyökumppaniksi syksylle 2021 mukaan? Ota yhteyttä sakury@sakury.net!

SAKU ry
EHYT ry
Erätauko-Säätiö

Höntsä-Fest
Jaksaa, jaksaa? -hanke
OSKU ry
Rikosuhripäivystys RIKU
SAKKI ry
Suomen Punainen Risti
Syöpäjärjestöt

SAKU ry

Poikkea yhteyshenkilö ja tullaan tutuksi -kahville teemalla Hyvinvointia yhdessä tekemisestä. Jaossa ovat parhaat tärpit ja ajankohtaiset tiedot opiskelijoiden ja henkilöstön SAKU-toiminnasta. Toimintamalleina tutustumme Careerian, Salpauksen ja Turun ammatti-instituutin käytänteisiin SAKU-toimintaan aktivoimisessa. 

Opiskelijoiden SAKU-pisteessä haastamme testaamaan poweria Voimacrossissa tai sorminäppäryyttä Speedstack-pelissä sekä vaikuttamaan tulevaan opiskelijatoimintaan omia suosikkilajeja nimeämällä.

Lisäksi omakustannehintaan on tilattavissa Varalan ja Kisakallion urheiluopistojen tulevien liikuntaneuvojien toteuttamana toiminta- ja työkyvyn mittauspiste tai taukojumppakierros luokissa. Toiveet  SAKU ry:n koordinoimiin vierailuihin voi jättää teemaviikon ilmoittautumislomakkeen kautta. Lisätiedot: sari.mantila-savolainen@sakury.net

EHYT ry 

Tarjoamme opiskelijoille (15−20-vuotiaat) suunnattuja Päihdeilmiö-oppitunteja. Päihdeilmiö-oppitunnilla tarkastellaan suomalaista päihteiden käyttöä sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta ja keskustellaan näistä aiheista omassa ryhmässä. Yhden oppitunnin kesto on 75−90 min. Saatavana myös ruotsiksi.

EHYT ry:n verkkosivuilta voit ladata ohjeistuksen ”Hyvät ja huonot bileet”-toimintapisteen toteuttamiseksi. Toimintapisteen tarkoituksena on saada opiskelijat pohtimaan sitä, mikä tekee bileistä hyvät ja mikä huonot. Opiskelijoiden kanssa keskustellaan vastauksista, mutta oikeita ja vääriä vastauksia ei ole; jokaisella on oikeus mielipiteeseensä. Tavoitteena on positiivinen ja rakentava keskustelu, jossa pohditaan teemaa monelta eri näkökannalta. Saatavana myös ruotsiksi.

EHYT ry:n verkkosivuilta voit myös ladata linkin "Pienet illanistujaiset"- lyhytelokuvaan ja ohjeistukseen. Pienet illanistujaiset elokuva on suunniteltu päihdeaiheisen keskustelun virittämiseen 15-20-vuotiaiden nuorten kanssa. Elokuvan pituus on 20 minuuttia. Elokuvan on tarkoitus toimia keskustelun virittäjänä päihteistä ja niiden käyttöön liittyvistä tekijöistä.. Keskustelussa voi käyttää myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen teettämän kouluterveyskyselyn tuloksia, joista saa kuvan koko ikäluokan päihteiden käytöstä.

Hyvinvointiin liittyvät teemat ovat esillä myös nuorille suunnatuissa toiminnoissamme osoitteessa www.buenotalk.fi/ ja instassa @buenotalk Tutustu ja kannusta nuoria tutustumaan myös!

Lisätiedot  ja tilaukset: koulutukset@ehyt.fi

Erätauko-säätiö

Erätauko on Sitrassa vuosina 2016-2019 verkostomaisesti kehitetty dialogimentelmä, jonka avulla tuodaan kaikenlaiset samaan piiriin juttelemaan yhteisistä asioista rakentavasti ja tasavertaisesti.

Sitran työtä jatkaa Erätauko-säätiö, ja tavoitteenamme on, että Suomesta tulee maailman parhaiten keskusteleva kansa. Jotta siihen päästään, tarvitaan kaikkia! Ja mikä parasta, Erätauko-menetelmä on helppo ottaa haltuun ja erinomainen työkalu myös kouluympäristössä. Se kannustaa kaikki mukaan käymään keskustelua erilaisista teemoista niin oppilaiden, henkilökunnan kuin vaikkapa koulun sidosryhmien kesken.

Hyvinvointivrtaa-viikolle olemme toteuttaneet keskusteluohjeen luokkahuoneessa hyödynnettäväksi teemalla "Miten ollaan erilaisina yhdessä". Ohje on 45 minuutin oppitunnille, ja siinä kerrotaan vaihe vaiheelta, miten keskustelu etenee.

Höntsä-Fest

Tilaa harrastetoiminnan ohjaajakoulutus tai järjestä sellainen itse ohjeillamme

Järjestämme Höntsä Coach -koulutuksia valtakunnallisesti. Coach-koulutukset ovat tutoreille ja muille harrastustoiminnan ohjaamisesta kiinnostuneille järjestettäviä vertaisohjaajakoulutuksia, joista saat valmiudet erilaisten harrastusryhmien ohjaamiseen. Koulutukset ovat toiminnallisia ja rentoja tilaisuuksia, joita järjestetään lyhytkursseina. Osallistumalla opit ohjaajuudesta ja saat perustaidot harrastustoiminnan vetämiseen.

Coach-koulutukset ovat ilmaisia ja suunnattu 16-25 -vuotiaille.

Vinkkejä liikkeen, luovan toiminnan ja yhteisöllisyyden lisäämiseen omassa oppilaitoksessa

Hanke tulee julkaisemaan höntsäaiheisia vinkkivideoita ja blogitekstejä harrastustoiminnan edistämiseksi, joten seuraa hankkeen sosiaalisen median kanavia!
Facebook
Instagram: @hontsasiltaeteenpain

Kattava verkkojulkaisu oppilaitosten höntsätoiminnasta ja nuorten harrastamisesta

Kaikki materiaali hankkeen toiminnasta tullaan julkaisemaan Höntsä-oppaassa elokuussa 2020. Höntsä-oppaasta tulet löytämään kattavasti tietoa liikunnan, luovan toiminnan ja yhteisöllisyyden lisäämiseen oppilaitoksissa, tärkeää tietoa harrastamisesta ja harrastustoiminnan ohjaamisesta. Kokoamme oppaaseen tutkimustuloksemme ja tilastoja hankkeen ajalta, julkaisemme ajankohtaisia artikkeleja osana opasta ja kokoamme harjoitepankin kaikkien käytettäväksi. Oppaasta saat myös ladattua käsikirjan oman harrastetapahtuman järjestämiseen!

Tervetuloa ammattilaisseminaareihin

Höntsä -silta eteenpäin! -hanke päättyy seminaarisarjaan, jonka tavoitteena on koota alan toimijat yhteen keskustelemaan höntsäilyn nykytilasta ja tulevaisuudesta.

  • Ensimmäinen verkkoseminaari 2.9. klo 9 – 11 (ilmoittaudu tästä)
  • Toinen verkkoseminaari 7.10. klo 9 – 11
  • Hankkeen lopetuseminaari järjestetään 27.1.2021.

Ota yhteyttä

Jaksaa, jaksaa? -hanke

Mitä kuuluu? -koulutussisältöjen tarkoituksena on lisätä tietoisuutta uupumuksesta ja sen ennaltaehkäisystä, madaltaa puheeksi ottamisen kynnystä sekä vahvistaa kaveritaitoja toisen asteen oppilaitoksissa. Kaveritaidoista käytetään myös termiä sosiaaliset taidot.

Kokonaisuus koostuu neljästä teemasta:

  • mielenterveys- ja tunnetaidot
  • uupumus ja jaksaminen
  • sosiaaliset taidot ja yhteisöllisyys
  • puheeksi ottaminen ja avun hakeminen.

Näitä lyhyitä koulutuksia voidaan ottaa osaksi esimerkiksi opinto-ohjaajan oppitunteja, ryhmänohjaajan tuokioita tai hyvinvointiin liittyviä koulutuksia ja tilaisuuksia. Materiaalia voidaan hyödyntää myös minkä tahansa oppiaineen opetuksen yhteydessä, esimerkiksi terveystiedon.

Materiaali koostuu:

  • ohjeistuksesta koulutuksen ohjaajalle (opettaja, opo, nuorisotyöntekijä...)
  • diaesityksestä, joka sisältää teeman teoriaosuuden
  • toiminnallisista harjoituksista sekä ohjeistuksen lisätiedon äärelle

Lisätiedot: oona@yeesi.fi

OSKU ry 

Tilaa OSKU ry:n RoadShow-kiertue vierailulle teemaviikolla. Vierailupäivien ohjelmaan sisältyy kohtaamisen teemaan liittyvää keskustelua ja toimintaa. Kiertueen lisäksi OSKUlta voi tilata opiskelijakunnille suunnattuja koulutuksia, työpajoja selä tukea ja neuvontaa toiminnan haasteisiin. Lisätiedot: altti.rannikko@osku.info.

Rikosuhripäivystys RIKU  

RIKU tarjoaa toimintansa esittelyä, tietokilpailuja ja infoja. Hyvinvointivirtaa-viikolla voi tiedustella painettua materiaalia ja toimintaa lähimmältä palvelupisteeltä, joiden yhteystiedot löytyvät tästä linkistä

Hyvinvointivirtaa-viikolla ammattilaiset voivat itse hyödyntää maksuttomia materiaalipaketteja nuorten parissa työskentelyssä. Materiaalipaketit helpottavat rikosasioiden puheeksiottoa nuorten kanssa. Materiaalipaketit pohjautuvat videoihin ja sisältävät muuta sähköistä materiaalia. Nuoret oppivat tunnistamaan rikoksia, niihin liittyviä ilmiöitä ja pystyvät sanoittamaan vaikeita tapahtumia. Materiaalipakettien aiheena ovat seurusteluväkivalta, fyysinen väkivalta, seksuaalirikokset, perheessä tapahtuva väkivalta, koulussa tapahtuvat rikokset ja verkossa tapahtuvat rikokset. Lisäksi on huoltajille tarkoitettu materiaalipaketti. Materiaalipaketit löytyvät täältä

Rikosuhripäivystys (RIKU) tarjoaa maksuttomia palveluja rikosten uhreille, heidän läheisille ja rikosasioiden todistajille.

SAKKI ry

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry on mukana Hyvinvointivirtaa-viikolla kiertueen kautta. Kiertue rantautuu Hyvinvointivirtaa-viikolla Turkuun, Raisioon ja Saloon. Ohjelmassa on teemaan liittyvää ohjelmaa, hyvää musiikkia, innostavaa porukkaa sekä parhaat opiskelija-alennukset! Yhteyshenkilö: Anni Suvisuo, puh. 050 4128 949, anni.suvisuo@sakkiry.fi.

Tarvitsetko apua Hyvinvointivirtaa-viikon järjestämiseen? SAKKIlta voi tilata Kampusrauhaa-koulutuksen Unelmien amis, jonka tarkoituksena on käynnistää opiskelijalähtöinen kehittämisprosessi. Tämä prosessi voi olla vaikka Hyvinvointivirtaa-viikko. Tilaa koulutus: https://sakkiry.fi/koulutukset/. Hyvinvointivirtaa-viikkoon liittyvä teemakoulutus on maksuton, mainitse tilatessa, että koulutus on tarkoitettu Hyvinvointivirtaa-viikon suunnitteluun. 

Suomen Punainen Risti  

Päihdetyö  

Punaisen Ristin päihdetyössä korostetaan nuorten omien valintojen merkitystä ja pohditaan yhdessä päihteiden haittavaikutuksia. Voit hyödyntää päihdetyön materiaaleja itsenäisesti tai olla yhteydessä oman alueesi Punaisen Ristin piiritoimistoon ja tiedustella vapaaehtoisiamme vierailulle koululle.  

Päihdetyön materiaalit löydät täältä.   

Kumikoulu ja kondomiajokortti 

Kumikoulu on seksuaaliterveyden oppitunti, jolla pyritään lisäämään nuorten tietoutta seksitaudeista ja edistämään kondomin käyttöä. Kumikoulun sisältö muodostuu kahdesta tositarinasta, kumikoulupelistä, peukkubarometristä ja kondomin käytön harjoittelusta.  

Kondomiajokortti on toiminnallinen menetelmä, jonka tavoitteena on seksin, seksuaalisuuden ja ehkäisyn puheeksi ottaminen. Ajokortin suorittamisessa on kolme vaihtoehtoa ja ne pitävät sisällään turvaseksiä, ehkäisyä ja seksitauteja koskevia kysymyksiä sekä kondomin käytön harjoittelua.  

Kumikoulua ja kondomiajokorttia voit tiedustella oman alueesi Punaisen Ristin piiritoimistosta tai käyttää materiaaleja itsenäisesti.  

Seksuaaliterveyden materiaalit löydät täältä.   

Nuorten turvatalot 

Nuorten turvataloilla toteutamme kansalaistoimintaa, joka vahvistaa nuorten ja perheiden hyvinvointia. Tarjoamme myös mahdollisuuksia päästä mukaan parantamaan maailmaa. Nuorten turvatalot sijaitsevat Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tampereella ja Turussa. Olethan yhteydessä paikalliseen Nuorten turvataloon tai Kotipolku-hankkeeseen kotipolku@redcross.fi, jos toivot yhteistyötä Hyvinvointivirtaa -viikkoon.  

Lue lisää Nuorten turvataloista:
nuortenturvatalo.fi
facebook.com/turvatalo
twitter.com/turvatalo  

Muut Punaisen Ristin oppimateriaalit uudessa digitaalisessa palvelussa

Helppokäyttöinen ja visuaalisesti näyttävä, täysin ilmainen palvelu sisältää materiaaleja eri-ikäisille oppilaille seuraavista teemoista: globaalikasvatus, ensiapu ja terveys, sodan säännöt, yhdenvertaisuus sekä ystävyys. Lisäksi palvelusta löytyy valmiita aamuanavauksia ja ideoita erilaisten teemapäivien toteuttamiseen. Materiaaleja on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Uuden oppimateriaalipalvelun löydät osoitteesta https://sproppimateriaalit.fi/. Voit rekisteröityä palvelun käyttäjäksi opettajan roolissa ja näin pääset näkemään kaikkien palvelussa nyt valmiina olevien materiaalien sisällöt. 

Syöpäjärjestöt    

Hyödynnä Syöpäjärjestöjen verkkomateriaalia hyvinvointiteemoissa: 

Fressis.fi on nuorille suunnattu digitaalinen viestintäkokonaisuus, joka tarjoaa monipuolista sisältöä hyvinvoinnin eri osa-alueista ja vinkkejä oman terveyden edistämiseen. Fressistä voi hyödyntää opetuksessa ja erilaisissa projekteissa. Fressis löytyy myös somesta: InstagramFacebookYouTubeTwitter

NikEdu.fi tarjoaa nuorten kanssa toimiville työkaluja käsitellä tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyviä ilmiöitä. NikEdusta löytyy valmista, opiskelijoiden iän ja opetussuunnitelman huomioivaa oppimateriaalia sekä keinoja nikotiinittoman kouluympäristön edistämiseen. NikEdua voit seurata FacebookissaTwitterissä  ja tilaamalla uutiskirjeen

Röökikroppa.fi esittelee tupakkatuotteiden haitat ja käytön lopettamisen hyödyt nuoria kiinnostavalla tavalla. Sivuston avulla aihetta on helppo käsitellä opetuksessa ja jokaisen aiheen jälkeen tietoa testataan lyhyillä testeillä. Uusi, entistä monipuolisempi ja kokemuksellisempi sivusto avattiin keväällä 2019. 

Vinkki 

Hyvinvointivirtaa-viikon järjestämisessä kannattaa olla yhteydessä myös paikallisiin toimijoihin! Selvitä, miten kuntasi alueella toimivat järjestöt voivat olla mukana viikolla (lajiliitot, liikuntapalvelut, kulttuuripalvelut, nuorisotoimi jne.) esittelemässä toimintaansa.