Erätauko-keskustelu

Olet täällä

Kohdaten, keskustellen ja kuunnellen!

Miten nuorten jaksamista tulisi tukea? Millaisia kokemuksia opiskelijoilla on jaksamista parantavasta tuesta? Millaista tukea oppilaitoksen ja yhteistyötahojen kautta on tarjolla? Tehdäänkö oikeita asioita? Hyvä kohtaaminen on keskustelua ja kuulemista!

Erätauko-säätiö ja SAKU ry järjestivät aiheesta keskustelun, josta tuotettua koostetta voi käyttää alustuksena opiskelijaryhmissä jatkettaville keskusteluille. Keskustelemassa oli ammattiin opiskelevia, oppilaitosten henkilöstöä ja nuorten hyvinvoinnin parissa työskenteleviä. 

Erätauko on keskustelumenetelmä, joka tarjoaa mahdollisuuden 
pysähtyä ja harkita asioita rauhassa.
Erätauon avulla voi kutsua erilaisia ihmisiä samaan 
piiriin keskustelemaan tasavertaisesti tärkeistä asioista.
Keskustelussa puhutaan omasta kokemuksesta.

Tai järjestäisittekö oppilaitoksessanne oman keskustelun toisesta erityisteemastamme yksinäisyydestä? Millaisissa tilanteissa nuori kokee yksinäisyyttä? Osuuko yksinäisyyden kokeminen vain harvoille? Uskalletaanko yksinäisyydestä puhua? Miten yksinäisyyttä voi oppilaitosarjessa torjua? Alustuksena voi olla oppilaitoksen oma keskustelu, jossa on mukana opiskelijoita, opiskeluhuollon edustajia, järjestöjen edustajia tai julkisuuden henkilöitä. Tai keskustelun aiheesta voi toteuttaa myös ihan omassa opintoryhmässä. 

Jatketaan tai luodaan omaa keskustelua oppilaitoksissa. Keskustelujen tueksi on käytettävissä Erätauko-säätiön laatima toimintamalli.

Tukimateriaalit

Ohjeet Erätauko-keskustelun toteuttamiseen (pdf-tiedostoja):

Videot: