Sattuiko?

Olet täällä

Tietoa tapaturman varalta

SAKU ry:n tapahtumien osallistujat on vakuutettu kisatapahtumissa ja kilpailumatkoilla tapaturmien varalta. SAKU ry:n tapahtumissa on voimassa Pohjola-vakuutus numero 16-436-507-0.

Ohjeet tapaturman varalle

  • Tulosta ja täytä oheinen korvaushakemuslomake (pdf-tiedosto). Korvaushakemuksesta tulee käydä ilmi, mitä, miten ja milloin sattui.
  • Lähetä täytetty ja allekirjoitettu korvaushakemus ja tapaturman hoitoon liittyvät alkuperäiset kuitit SAKU ry:n toimistoon osoitteeseen SAKU ry, Mustanlahdenkatu 3 - 7 E, 33210 Tampere.
  • SAKU ry hoitaa korvaushakemuksen eteenpäin vakuutusyhtiöön.

Huom. tapaturman hoitoon liittyvät kulut on maksettava ensin itse. Vakuutusyhtiö korvaa vakuutuksen piiriin kuuluvat kulut kuittien perusteella.

Vakuutusseloste lyhyesti

  • Vakuutuksen piiriin kuuluvat SAKU ry:n järjestämiin kilpailuihin ja tilaisuuksiin osallistuvat henkilöt (myöskin toimitsijat, palkattomassa työssä).
  • Vakuutus on voimassa kilpailuissa ja niihin välittömästi liittyvillä matkoilla. Korvausta ei suoriteta, mikäli tapaturma korvataan liikennevakuutuslain nojalla tai mikäli sitä on pidettävä työtapaturmana.
  • Vakuutuksen piiriin kuuluvalla vahinkotapahtumalla tarkoitetaan tapahtumaa, jonka toteutuminen ja ajankohta on henkilölle äkillinen ja ennalta-arvaamaton. Korvattavia ovat vain tapaturman seuraamukset, sairaudet ja rasituksesta vähitellen aiheutuvat vammat eivät ole tapaturmia.
  • Hoitokulut tapaturmaa kohti ovat enintään 7 500 euroa (omavastuu 0 euroa). Vakuutuksesta korvataan kustannukset tapaturman aihauttaman leikkuaus- tai kipsaushoidon jälkeisestä välittömästä lääkärin määräämästä hoitolaitoksessa annettavasta fysikaalisesta hoidosta. Tapaturmaa kohti korvataan yksi fysikaalisen hoidon jakso, johon voi sisältyä enintään 10 hoitokertaa.
  • Päiväraha tapaturman aiheuttamasta työkyvyttömyydestä on 0 euroa.

Pikaista paranemista!