Liikkuva amis -ideakartoitukset

Olet täällä

Ideakartoitus

SAKU ry on toteuttanut yhteistyössä Ammattiopisto Lappian, Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston sekä UKK-instituutin Smart Moves -hankkeen kanssa Liikkuva opiskelu -toiminnan toteuttamisen tueksi ideakartoitukset sekä henkilöstölle että opiskelijoille. Kartoitukset soveltuvat hyödynnettäväksi erityisesti toisen asteen oppilaitoksissa, sekä ammatillisessa koulutuksessa että lukioissa.

Sähköisen kartoituksen avulla voidaan osallistaa koko henkilöstö ja opiskelijat mukaan liikettä lisäävän oppilaitosympäristön suunnitteluun. Tuloksia saatetaan hyödyntää valtakunnallisena koontina tutkimustarkoituksessa. Yksittäistä vastaajaa ei voida tunnistaa vastausraportista.

Ideakartoitukset ja niiden koulutuksen järjestäjä -kohtaiset tulosraportit ovat maksuttomia SAKU ry:n jäsenyhteisöille. Muilta kuin jäsenyhteisöiltä perimme kyselyaineiston raporteista 100 euron korvauksen. 

Tilaa koulutuksen järjestäjä -kohtainen sähköinen kysely

Voit tilata koulutuksen järjestäjä -kohtaisen linkin opiskelijoiden ja henkilöstön sähköisiin kyselyihin SAKU ry:n toimistolta: sakury@sakury.net

Toimi näin

1. Tilaa sähköisten ideakartoitusten linkit (Microsoft Forms -lomake) SAKU ry:ltä: sakury@sakury.net
2. Välitä SAKU ry:ltä saamasi sähköisten kartoitusten linkit sekä henkilöstölle että opiskelijoille.
3. Pyydä vastauksia tiettyyn päivämäärään mennessä.
4. Vastausajan umpeuduttua ota yhteyttä SAKU ry:n toimistoon ja pyydä tulosraportit (Forms-raportti ja Excel).

Kartoitusten toteuttamisesta ja tuloksista voi tiedustella SAKU ry:ltä sähköpostiosoitteesta sakury@sakury.net

Voit myös ladata kartoitukset pdf-muodossa:

Opiskelijoiden ideakartoitus (pdf, ammattioppilaitokset)
Henkilöstön ideakartoitus (pdf, ammattioppilaitokset)

Opiskelijoiden ideakartoitus (pdf, lukiot)
Henkilöstön ideakartoitus (pdf, lukiot)