Yhteyshenkilöt

Olet täällä

Yhteyshenkilöt toiminnan promoottoreina

SAKU ry:n jäsenyhteisöt valitsevat omasta organisaatiostaan yhteyshenkilöt, jotka vastaavat SAKU-toiminnan tiedottamisesta ja organisoimisesta omassa oppilaitoksessaan. Nämä SAKU-lähettiläät ovat sekä opiskelija- että henkilöstötoiminnan promoottoreita oppilaitoksissaan.

Mitä yhteyshenkilöt tekevät?

SAKU ry:n toiminnasta saa irti parhaan hyödyn, kun oppilaitos valitsee SAKU-yhteyshenkilöiksi toiminnasta innostuneet henkilöt, jotka sopivat keskenään toiminnan organisoimisesta ja SAKU-tiedotuksen hoitamisesta.

SAKU ry:n toiminta on varsin laajaa. Osa yhteyshenkilöistä saattaa haluta tiedon kaikesta mahdollisesta toiminnasta mutta osa haluaa vastuulleen vain yhden selkeän osa-alueen. Sen vuoksi SAKU ry:n toiminta ja tiedotus on jaettu useaan eri yhteyshenkilökategoriaan.

Koulutuksen järjestäjät saavat nimetä omista oppilaitoksistaan haluamansa määrän yhteyshenkilöitä, jotka vievät SAKU-toimintaa eteenpäin ja vastaavat SAKU ry:n lähettämän tiedotuksen välittämisestä omissa organisaatioissaan. Yksi yhteyshenkilö voi vastata joko yhdestä tai useammasta toiminnan osa-alueesta. Yhteyshenkilöt voivat toimia koko koulutuksen järjestäjän, oppilaitoksen tai yksikön tasolla. Yhteyshenkilöiden määrää ei ole rajattu. Yhteyshenkilötiedot tarkistetaan vuosittain, jotta SAKU ry:n tiedotus kohdentuu oikeille henkilöille.

Valittavat yhteyshenkilöt ja heille kohdistettava tiedotus

 • Jäsenen virallinen yhteyshenkilö: vain järjestön virallinen posti (esimerkiksi vuosikokouskutsu, ehdollepanotoimikunnan tiedote ja pyyntö jäsentietojen päivittämiseen). Viralliselta yhteyshenkilöltä saatetaan myös kysyä jäsenyhteisön kantaa johonkin SAKU ry:n toimintaan liittyvään asiaan.
 • Henkilöstöliikunta: viestintä henkilöstölle suunnatuista kilpailutapahtumista, liikuntakampanjoista sekä muusta liikuntatoiminnasta
 • Opiskelijaliikunnan kilpailutoiminta: viestintä opiskelijoille suunnatuista liikunnan kilpailutapahtumista
 • Liikkuva amis -toiminta: viestintä SAKU ry:n Liikkuva opiskelu -toiminnan tueksi tarjoamista palveluista (Liikkuva amis -polku, nettisivuston työkalut, tiedotus koulutuksista ja verkostotapaamisista, liikuntaimpulssit jne.)
 • SAKUstars: SAKUstars-kulttuurikilpailuihin liittyvä viestintä
 • Tutortoiminta: viestintä SAKU ry:n tutorkoulutuksista ja muista tutoreille suunnatuista tapahtumista, tutorvastaavien koulutuksista sekä opiskelijoiden osallisuutta lisäävästä toiminnasta
 • Työkykypassi: Ammattiosaajan työkykypassiin liittyvä viestintä (tieto uusista työkaluista, markkinointimateriaaleista, koulutuksista ja valmennuksista jne.)
 • Hyvinvointivirtaa: viestintä vuosittaisesta Hyvinvointivirtaa-teemaviikosta (ennakkomarkkinointi, ilmoittautumisohjeet, vuosittaiset kampanjamateriaalit)
 • Asuntolatoiminta: asuntolaohjauksen ajankohtaiset asiat (tietoa asuntolaohjauksen päivistä, toiminnallisia vinkkejä vapaa-ajanohjaukseen, tietoa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta edistävästä toiminnasta)

Varsinaisten yhteyshenkilöiden lisäksi lähetämme kohdennettua tietoa myös seuraaville henkilöstöryhmille:

 • Oppilaitosjohto (rehtori, yksikön johtaja jne.): johdolle suunnattu SAKU-toiminnan infopaketti 2–3 kertaa vuodessa
 • Viestintä / tiedottaja: valmiit tiedotusmateriaalit (intraan, info-televisioon, someen) ja tiedotteet
 • Opiskelijakunta (opiskelijakunnan pysyvä osoite, opiskelijakunnan puheenjohtajan osoite tai opiskelijakuntatoiminnasta vastaavan osoite): opiskelijoiden osallisuuteen liittyvä viestintä


SAKU ry pitää yhteyshenkilönsä ajan tasalla uutiskirjeiden, sähköpostitiedotuksen, vuosittaisen materiaalipostituksen sekä Action!-tiedotuslehden avulla. Yhteyshenkilöille on tiedotuksen ja markkinoinnin tueksi koottu SAKU-toimintaa esitelevä diasarja, videoita, valmiita info-tv-mainoksia jne. Tukimateriaalia voi tiedustella SAKU ry:n tiedottajalta Sari Mantila-Savolaiselta.