Yhteyshenkilöt

Olet täällä

Yhteyshenkilöt toiminnan promoottoreina

SAKU ry:n jäsenyhteisöt valitsevat omasta organisaatiostaan yhteyshenkilöt, jotka vastaavat SAKU-toiminnan tiedottamisesta ja organisoimisesta omassa oppilaitoksessaan. Nämä SAKU-lähettiläät ovat sekä opiskelija- että henkilöstötoiminnan promoottoreita oppilaitoksissaan.

Yhteyshenkilöt

Jäsenyhteisöt saavat nimetä omista oppilaitoksistaan haluamansa määrän yhteyshenkilöitä, jotka vastaavat oman alueensa SAKU-toiminnasta sekä SAKU ry:n lähettämän tiedotuksen välittämisestä ammattiopiston sisällä sen oman organisaation mukaisesti. Yhteyshenkilöt myös kannustavat, innostavat ja mahdollistavat opiskelijoiden ja henkilöstön osallistumisen SAKU ry:n toimintaan.

SAKU ry pitää yhteyshenkilönsä ajan tasalla uutiskirjeiden, sähköpostitiedotuksen, vuosittaisen materiaalipostituksen sekä Action!-tiedotuslehden avulla. Yhteyshenkilöille on tiedotuksen ja markkinoinnin tueksi koottu SAKU-toimintaa esitelevä diasarja sekä video. SAKU-toiminta esittäytyy videolla kolmen osa-alueen eli liikunnan, kulttuurin ja kohtaamisten kautta. Videossa on yhdistetty animaatiota, henkilöhaastatteluja sekä kuvia SAKU ry:n valokuva-arkistosta. Diasarja ja video löytyvät tämän sivuston materiaalipankista. Diasarjaa voi muokata kohderyhmälle sopivaksi tai siihen voi lisätä tietoa oppilaitoksen omista käytänteistä.

Yhteyshenkilöiden päivityksen jäsenrekisteriin hoitaa koulutuksen järjestäjän nimeämä yhteyshenkilö. Ohjeet ja muistutus päivityksestä lähetetään nimetylle yhteyshenkilölle lukuvuosittain.

Alla on esitelty SAKU ry:n yhteyshenkilöverkostot.

Työyhteisöliikunnan yhteyshenkilöt

Työyhteisön liikuttamiseen ja hyvinvointiin liittyvien asioiden yhteyshenkilön tärkeimmät tehtävät ovat työyhteisön liikuntaohjelman ja liikunnan vuosisuunnitelman laatiminen ja toteutuksen koordinointi sekä tiedottaminen SAKU ry:n toiminnasta henkilöstölle. Yhteyshenkilö SAKU ry:n toimistolla on liikuntakoordinaattori Miia Uskalinmäki puh. 020 755 1012.

Opiskelijaliikunnan yhteyshenkilöt

Opiskelijoiden liikuttamiseen liittyvien asioiden yhteyshenkilöiden tärkeimmät tehtävät ovat oman oppilaitoksen opiskelijoiden SAKU-tapahtumiin osallistumisen koordinointi ja tiedottaminen SAKU ry:stä opiskelijoille. Verkoston yhteyshenkilö SAKU ry:n toimistolla on liikuntakoordinaattori Miia Uskalinmäki puh. 020 755 1012.

 

Opiskelijoiden kulttuuritoiminnan yhteyshenkilöt

Opiskelijoiden kulttuuritoimintaan liittyvien asioiden yhteyshenkilön tärkeimmät tehtävät ovat oman oppilaitoksen opiskelijoiden SAKUstars-tapahtumaan osallistumisen koordinointi, tiedottaminen SAKUstars-kilpailuista opiskelijoille sekä oppilaitoksen henkilöstölle (erityisesti kaikille taideaineiden ja äidinkielen opettajille sekä liikunnanopettajille). Verkoston yhteyshenkilö SAKU ry:n toimistolla on järjestösihteeri Terhi Lehmussaari, puh. 020 755 1011.

Opiskelijoiden hyvinvointipalveluiden yhteyshenkilöt

SAKU ry:n hyvinvointipalvelujen yhteyshenkilöiden tehtävänä on koordinoida koulutuksen järjestäjän asuntola-, vapaa-aika- ja harrastustoimintaa sekä kannustaa opiskelijoita Ammattiosaajan työkykypassin suorittamiseen.