Kehittämisryhmät

Olet täällä

Kehittämisryhmät

SAKU ry:n toimintaa suunnitellaan ja kehitetään opiskelijoiden kulttuuritoiminnan, liikunnan kilpailutoiminnan, viestinnän ja hyvinvoiva amis -kehittämisryhmissä.

Kehittämisryhmät toimivat SAKU ry:n hallituksen alaisuudessa. Jäsenet valitaan koulutuksen järjestäjien tekemien esitysten pohjalta kahden vuoden välein, neljäksi vuodeksi kerrallaan. Kehittämisryhmät kokoontuvat 2 - 5 kertaa vuodessa. Kaikkien kehittämisryhmien yhteistapaaminen, SAKU-seminaari, järjestetään kerran vuodessa.

Kehittämisryhmien kokoonpanot

Kehittämisryhmien tehtävät

Kehittämisryhmätoiminnan tavoitteena on tukea SAKU ry:n strategian toteutumista. 

 • edistää Ammattiosaajan työkykypassin käyttöönottoa opiskelijoiden työkykyä ja hyvinvointia edistävänä toimintatapana
 • kehittää ja koordinoida opiskelijoiden hyvinvointia edistäviä kampanjoita
 • kehittää ja koordinoida harrastetutortoimintaa
 • kehittää muita keinoja aktivoida jäsenyhteisöjen opiskelijoita liikunnalliseen ja hyvinvointia edistävään elämäntapaan
 • levittää toiminnan hyviä käytäntöjä ja malleja
 • tehdä hallitukselle esitys tutorstipendien saajista

Opiskelijoiden kulttuuritoiminnan kehittämisryhmän tehtävänä on mm.:

 • kehittää ja koordinoida opiskelijoiden kulttuuritoimintaa
 • kehittää ja koordinoida SAKU ry:n kulttuurivuotta
 • kehittää kulttuurikilpailujen järjestämisprosessia ja antaa tukea SAKUstars-kisajärjestäjälle
 • aktivoida jäsenyhteisöjä osallistumaan opiskelijoiden kulttuuritoimintaan
 • tarkistaa kilpailusäännöstö vuosittain ja tehdä hallitukselle esitys sääntömuutoksista
 • tehdä hallitukselle esitys SAKUstars-kisajärjestäjästä
 • tehdä hallitukselle esitys kulttuuristipendien saajista

Liikunnan kilpailutoiminnan kehittämisryhmän tehtävänä on mm.:

 • kehittää ja koordinoida opiskelijoiden ja henkilöstön liikunnan kilpailutoimintaa
 • määritellä vuosittain opiskelijoiden ja henkilöstön mestaruuskilpailu- ja muut lajit 
 • kehittää kilpailujen järjestämisprosesseja
 • aktivoida jäsenyhteisöjä osallistumaan liikunnan kilpailutoimintaan
 • tarkistaa kilpailusäännöstö vuosittain ja tehdä hallitukselle esitys sääntömuutoksista 
 • tehdä hallitukselle esitys kisajärjestäjistä
 • tehdä hallitukselle esitys liikuntastipendien saajista

Hyvinvoiva amis -kehittämisryhmän tehtävänä on mm.:

 • kehittää ja koordinoida henkilöstön hyvinvointia edistäviä kampanjoita
 • kehittää ja koordinoida henkilöstön hyvinvointia edistävää koulutus- ja verkostotoimintaa
 • kehittää muita keinoja aktivoida jäsenyhteisöjen henkilöstöä liikunnalliseen ja hyvinvointia edistävään elämäntapaan
 • kehittää työyhteisöliikunnan toimintamalleja ja suunnitella henkilöstön liikuntaohjelmia
 • levittää toiminnan hyviä käytäntöjä ja malleja

Viestinnän kehittämisryhmän tehtävänä on mm.:

 • kehittää, ideoida ja arvioida SAKU ry:n viestintää: mitä, miten, kenelle?
 • kehittää viestintäprosesseja