Unelmien työelämää kohti - onko käsitteillä väliä?

Olet täällä

Ammatillisen koulutuksen oppijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 44 §) tai henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (laki oppivelvollisuudesta 1214/2020 6 § ). Tuttavallisemmin puhutaan HOKS-keskustelusta tai ”hoksauksesta”.

HOKSIa voi verrata oppijan elämänkerta-romaaniin, jota kirjoitetaan luku kerrallaan - opintojen alussa HOKS on blanko sisällysluettelo ja opintojen edetessä tekstimäärät ja sisällöt kasvavat. Opintojen päättövaiheessa kirja on valmis.

SISÄLLYSLUETTELOSTA
1. Henkilökuva
2. Tutkintotavoitteet ja rahoitus, amk-polkuopinnot tms.
3. Aiempi osaaminen, osaamisen hankinta ja osoittaminen
4. Tukitoimet ja -joukot
5. Urasuunnitelma, visio

Hoksin kirjailijat ovat ainakin päähenkilö eli oppija ja kotiväki, vastuuopettaja, työelämäohjaaja, opinto-ohjaaja. Tietyt osat, kuten opiskeluhuollolliset asiat ovat ”confidential” ja sisältävät erityisiä henkilötietoja (ent. arkaluonteisia), eivätkä ole kaikille luettavissa.

HOKS julkaistaan lokitiedot ja kirjautumista omaavassa opintohallintojärjestelmässä.

Karvin julkaisun mukaan 26:2022 Ammatillisilla poluilla HOKS nähdään usein teknisenä suorituksena, eikä osata ehkä ihan hahmottaa sen merkitystä opinnoille ja omalle urapolulle. Voiko syy olla termistössä ja HOKS (l. henkilökohtainen) tulkitaan osaamisen hankinnan yksilöllistämiseksi ja erityiseksi tueksi, missä opintoja mukautetaan ja laaditaan mukautetut arviointikriteerit sen sijaan että kyse onkin paljon laajemmasta asiasta? Mielletäänkö toisen asteen HOKS perusasteen HOJKS:iin?

Pitäisikö meidän ottaa käyttöön työelämän termistö ja puhua tavoite- ja kehityskeskustelusta? Näkisikö oppija selkeämmin punaisen langan työkykyyn ja hyvinvointiin, osaamistarpeisiin sekä ura-/jatko-opintoihin? Kehityskeskustelu kehittää organisaation tuottavuutta, keskittyy työntekijän työhyvinvointiin ja lienee käsitteenä laajempi kuin opintojen HOKS.

Yhteistä valmentautumisen työkaluissa on motivoiva ja säännöllinen ohjaus ja vuorovaikutus, jotta on realistinen käsitys miten on edetty (näytöt/tulokset) ja mitä unelmien saavuttaminen edelleen vaatii.

Onko sinusta HOKS sama asia kuin työelämän take-keskustelu vai millä nimellä kehityskeskustelu kulkeekaan sinun työyhteisössäsi?