Tramppausta rennosti ja kilpaillen

Olet täällä

Puusavotta, marjastus, puutarhan muokkaus ja haravointi tai muuttosiivousurakka voivat olla koko kropassa vielä seuraavanakin päivänä tuntuvia hommia. Eikä puolta sanaa siitäkään, että peukku ei nousisi kaikelle edellä mainitulle arki- ja hyötyliikunnalle. Liikkeelle-kampanjassa nämä suoritukset ovat mukana Rentosarjassa.

SAKU ry:n henkilöstön liikuntakampanjassa on kolmena vuonna tehty tiimien jako Rento- ja Kilpasarjoihin. Rentosarjassa on tavoiteltu UKK-instituutin terveysliikunnan suosituksen mukaista liikuntamäärää: reipasta kestävyysliikuntaa vähintään 2 tuntia ja 30 minuuttia viikossa sekä lihaskuntoa ja liikehallintaa vähintään kaksi kertaa viikossa. Minimissään tavoitteen voi kerätä kymmenen minuutin suorituksista.

Rentosarjassa suorituksia on voinut kerätä askeleina ja/tai minuutteina. Tässä sarjassa arvo annetaan kaikelle liikunnalle. Pääasia on, että liikkuu. Liikuntalajeissa tai ahertaen arkisissa askareissa. Askelmittarilla tulee hyötyä jo siitä, että muistaa katkaista istumisensa ja pyrähtää muutaman askeleen vaikkapa kopiokoneelle. Kaikki lajiliikunta ja arkiaktiivisuus ovat tässä sarjassa plussaa hymynaamoja tavoiteltaessa.

Paikoillenne, valmiit, tramppaa

Kilpasarja on ollut suunnattu kisailusta tykkääville, joille tuloslistoilla tiimin sijoitusten seuraaminen tuottaa lisäintoa omaan ja tiimin liikunnan lisäämiseen. Osalla näitä tramppaajia kampanja alkaa heti startista sähäköillä suorituksilla eri lajeissa niin, että hitaampia heikottaa.

Askelmittareita ei Kilpasarjassa käytetä, vaan liikunta kerätään minuutteina ja minimissään voi merkitä saman kymmenen minuutin suorituksen kuin Rentosarjassa. Sääntöjen mukaan arki- ja hyötyliikuntaa ei huomioida tässä sarjassa, vaan minuutteja kerätään vain liikuntalajeista. Kilpasarja on siis puhtaasti sarja, jossa vapaa-ajalla lähdetään nollilta tekemään lajivalintoja ja keräämään kisaminuutteja.

Sääntöjä kirjoitettaessa on nojattu UKK-instituutin sähköiseen liikuntapiirakkaan ja siihen tehtyyn lajilistaukseen. Lajeista putoavat näin pois raskaat kotityöt, siivous, pihatyöt, marjastus, sienestys, metsästys ja kalastus. Työmatkaliikunta on säännöissä säilytetty mukana, kunhan liikunnassa täyttyvät reippauden ja kymmenen minuutin keston vaatimukset. Lisäksi Kilpasarjassa halutaan seurata vapaa-ajalla tehtävää liikuntaa.

Sijoitukset listalla paranevat sitä mukaa, kun tiimi liikkumiaan vapaa-ajan lajeja suorituksiksi merkitsee! Suorituksia ja tuloslistoja seurataan ahkerasti: mikä tiimi, missä lajeissa ja millä tahdilla etenee.

Askeleita vai minuutteja

Näitä sääntöjä olemme pähkäilleet toimistolla useaan kertaan. Miten säännöistä saataisiin selkeät ja samalla erilaisia liikkujia motivoivat? Miten lajit luokitellaan? Miten lajit merkataan Rento- ja Kilpasarjoissa? Eikö halonhakkuu ole muka raskaampaa kuin golfradan kiertäminen? Miksi lihaskunto- ja liikehallintaan luokiteltavasta lajista tulee Rentosarjassa vain kymmenen minuutin merkintä? Entä jos osallistujan koko työpäivä sisältää liikuntaa eri muodoissaan? Mikä siitä lasketaan mukaan? Miten osallistujia saadaan motivoitua ylipäätään mukaan?

Pähkäilyissä päädyttiin nojautumaan UKK-instituutin liikuntapiirakan lajijaotteluun. Liikuntapiirakka on tuttu, se on tullut kaikille jossain elämänvaiheessa varmasti vastaan. Siinä on selkeä jako, vaikka lajien jako kestävyysliikunnan ja lihaskunnon ja liikehallinnan välille herättääkin taatusti tunteita. Kun Rentosarjassa merkitsee minuutteja, niin lihaskunnon ja liikehallinnan lajeista kerrytetään piirakkaan vain kaksi kymmenen minuutin kertaa. Eli esimerkiksi jos lentopalloa pelaa pari kertaa viikossa, niin siitä kertyy vain kaksi kymmenen minuutin merkintää. Toinen vaihtoehto on, että kerää kaiken kestävyysliikunnan askeleina ja huolehtii tämän lisäksi lihaskunnon ja liikehallinnan minuuttien keräämisestä.

Kilpasarjassa hyötyliikunta ei ole mukana

Kilpasarjassa on käytössä lajilistaus, jonka lisäksi liikuntaa on voinut merkitä kohtaan muu liikunta. Sarakkeen yhteyteen tuli täydentää, mitä muu liikunta pitää sisällään. Loppusuoralla kampanjaa saimme palautteen, että hyötyliikuntaa löytyy useamman tiimin merkinnöistä. Nämä merkinnät on nyt käyty yksitellen läpi ja poistettu niistä suoritukset, joista kävi ilmi, että merkintä oli selvästi arki- tai hyötyliikuntaa. Eli jos tiiminne lopullisessa minuuttimäärässä on poikkeamaa, niin syy löytyy näistä korjauksista. Korjauksilla ei oteta kantaa siihen, onko toteutettu arki- ja hyötyliikunta ollut reipasta kestävyysliikuntaa vai ei.

Harmittaa, että korjauksia jouduttiin jälkikäteen tekemään. Sääntöjen mukaan Kilpasarjassa on kuitenkin edettävä. Kampanjan suunnittelijoina meidän on jatkossa mietittävä, miten sääntöjä saisi suoritusten merkinnässä paremmin esille. Rentosarjassa nämä kaikki merkinnät olisivat tietenkin olleet kullanarvoisia.

Summa summarum

”Mopo karkasi käsistä ja yli kymmenen kiloa karisi. Kampanjan aikana tuli joka päivä jotain liikuntaa. Olen innostunut venyttelemään. Kaksi kuukautta liikuntaa putkeen, aika saavutus. Oltiin me kyllä aika ylpeitä itsestämme. Olimme liikkuneet paljon, mutta ehkä sitä tärkeämpää oli meille nämä yhteiset ja mukavat hetket. ” (Palautteita 2014)

Lainauksissa on kiteytettyinä fiiliksiä, joita toivomme tiimiläisten kampanjan aikana tavoittavan. Jos kampanja lisää intoa liikuntaan, puheensorinaa kahvipöytiin ja yhdessä tekemistä, niin silloin se on onnistunut. Yhteisöllisyyttä pyritään kampanjassa lisäämään myös haasteilla, joilla yritetään saada liikettä laajenemaan myös kampanjan ulkopuolelle.

Facebook-sivuiltamme löytyvän Koulutuskeskus Sedun tekemä Dancetramp-haasteen toteutus ylittää kaikki haasteelle asetetut odotukset, kun haaste liikutti suurta joukkoa henkilöstöä ja opiskelijoita oppilaitoksessa koko viikon ajan. Ei epäilystäkään, että porukalla tanssiminen ei olisi ollut mukavaa tai yhteisöllisyyttä lisäävää. Osaan myös mielessäni kuvitella kuulemani kahvipöytäkeskustelun, jonka seurauksena puuttuvia minuutteja lähdettiin metsästämään kimpassa kuntosalilta. Tai loppukirin, jossa askeleita kerättiin kampanjan viime minuuteille asti illan hämärissä.

Kuka kampanjaan osallistumisessa voittaa? Minä, jos se lisää väen yhdessä tekemistä. Minä, jos se lisää liikuntaa. Minä, jos arkijaksamiseni ja hyvä olo lisääntyvät. Minä, jos se lisää myönteistä jutustelua kahvipöydässä. Minä, jos se saa kokeilemaan uutta lajia tai elvyttämään vanhan rakkaan lajin. Toivottavasti lauseet toimivat edelleen, jos lauseet aloitetaankin sanalla me!

Tramppaajat ovat trampanneet tämänkertaisen kampanjan loppuun. Muistakaa jättäkää palautteita, jotta seuraavalla kerralla onnistuisimme kampanjan suunnittelussa entistä paremmin. Kampanjateemoista otamme tietysti myös mielellämme ideoita vastaan. Muuten uskon edelleenkin, että turhaa tramppausta ei ole!