Teknologiasta tukea hyvinvoinnin edistämiseen

Olet täällä

Olen liikunnan ja terveystiedon opettaja ja työskennellyt useamman vuoden ammattiin opiskelevien parissa. Osaa opiskelijoista on haastavaa saada kiinnostumaan hyvinvoinnista, tämä on saanut minut etsimään ja kehittelemään uudenlaisia opettamisen muotoja. Teknologiasta olen löytänyt uutta säpinää oppitunneille.

Tutustuttuani erilaisiin härpäkkeisiin, vimpaimiin ja sovelluksiin olen löytänyt useita käyttökelpoisia työkaluja opetuksen tueksi. Esimerkiksi QR-koodi on helppo, nopea ja hauska apuväline tiedon tallentamiseen tai jakamiseen. Sovelluksista Just Dance Now, Pistemestarit, Meal Tracker ja Sleep as Android ovat nousseet omiksi suosikeikseni. Oppituntien sisältöjen kertaamiseen soveltuvat hyvin esimerkiksi Kahoot ja Quizziz. Uusin tuttavuuteni on ThingLink, jonka avulla kuvaan voidaan lisätä esimerkiksi ohjeita, linkkejä ja vaikkapa videoklippejä.

Pakko myöntää, että olen hurahtanut näihin sovelluksiin ja palveluihin. En koe olevani erityisen taitava käsittelemään tekniikkaa, mutta kokeilemalla ja apua pyytämällä oppii jatkuvasti uutta. Kollegoilta ja opiskelijoilta saa hyviä neuvoja ja ideoita erilaisten sovellusten käyttöön.

Tällä hetkellä työskentelen UKK-instituutissa, Tampereen Urheilulääkäriasemalla Smart Moves -hankkeessa. Hanke tuottaa maksutonta ja monipuolista oppimateriaalia terveellisen ja turvallisen liikkumisen osa-alueista. Materiaalit pureutuvat monipuolisen liikkumisen, liiallisen istumisen, terveellisen ravinnon, nukkumisen, päihteidenkäytön, ergonomian ja mielen hyvinvoinnin teemoihin.

SAKU ry:n Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäiviä vietettiin Tampereella 9. ̶ 10.12.2015. Smart Moves osallistui tapahtumaan suunnittelemalla ja organisoimalla yhteistyössä SAKU ry:n kanssa Työkyky, liikunta ja terveystieto -teemapajaa, jossa osallistujat pääsivät tutustumaan hyvinvointiteknologiaan ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin liikunnan ja terveystiedon opetuksessa.

Teemapajan avauspuheenvuorossa Jyväskylän yliopiston tutkija Tuomas Kari totesi, että liikuntateknologia, kuten puhelimen askelmittarit, Sport Tracker tai aktiivisuusmittarit, on yksi mahdollisuus lisätä liikettä nuorten keskuudessa. Liikuntateknologia tuo hauskuutta ja sitä kautta motivaatio lisääntyy. Laitteiden tai sovellusten pitää olla helppokäyttöisiä ja toimivia, jottei vaikutus jää lyhytaikaiseksi. Tutkittua tietoa teknologian vaikutuksesta koululaisten liikunnanedistämisessä on toistaiseksi melko vähän. Yksittäisiä tutkimuksia on kuitenkin tehty ja niiden tulokset vahvistavat jo aiemmin esiteltyjä ajatuksia teknologian positiivisista vaikutuksista liikkumisen lisäämisessä.

Teemapajan käytännön osuudesta vastasivat yhteistyössä Smart Moves -hanke, Terve koululainen -hanke, Hämeen Liikunta ja Urheilu ry ja SAKU ry. Teemapajassa tutuksi tuli usea edellä mainittu sovellus ja ammattikuntoon.fi-palvelu.

Ammattikuntoon.fi-palvelun ovat kehittäneet yhteistyössä UKK-instituutin Smart Moves -hanke, SAKU ry ja Opetushallitus HeiaHeia-hyvinvointipalvelua alustana käyttäen. Palvelu on nykyaikainen, motivoiva ja maksuton työkalu ammattiin opiskelevan nuoren kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen ja seurantaan. Palvelu toimii mobiilina ja verkossa ja se nivoutuu käytännönläheisesti syksyllä 2015 voimaan tulleeseen opetussuunnitelmaan.

Uskon, että Työkyky, liikunta ja terveystieto -teemapajaan osallistuneet saivat jonkin uuden työkalun reppuun pakattavaksi. Ilmapiiri ainakin oli erittäin innostunut. Oli mahtavaa olla mukana ja kuulla kuulumisia koulumaailmasta. Kaikki tämä antoi uutta virtaa tulevaan vuoteen.

Työpajan materiaalit löydät: http://www.smartmoves.fi/koulutusmateriaalit/

Lisätietoa Smart Moves hankkeesta: www.smartmoves.fi