SAKUstars sosiaalisen pääoman rakentajana

Olet täällä

Sosiaalinen pääoma tarkoittaa yksilön oman toiminnan kautta hankkimia kokemuksia, jotka auttavat selviytymään jokapäiväisestä elämästä. Nämä kokemukset kartuttavat omaa ymmärrystä ympäröivästä maailmasta luoden omistajalleen henkisen resurssipankin. Tämän pankin tietojen ja taitojen kasvaessa henkilökohtainen ongelmanratkaisukyky paranee. Materiaalittoman pääoman syntymistä voidaankin pitää koko yhteiskunnan voimavarana. Tätä ei-rahallista pääomaa ja voimavaraa SAKUstars kasvattaa mittaamattomia määriä joka vuosi.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovatkin ratkaisevassa asemassa, kun he oman toiminnan kautta mahdollistavat yksilöille pääomakokemuksien karttumista. Sosiologi James Coleman on todennut, että vahvat ja vuorovaikutukselliset verkostot suuntaavat yksilöiden toimintaa, välittävät informaatiota sekä ylläpitävät luottamusta ja arvoja. Voimmekin nähdä suomalaiset koulutuksen järjestäjät edellä mainitun kaltaisena vahvana verkostona, joka osaa ja haluaa tarjota opiskelijoilleen SAKUstarsin kaltaisia kokemuksia. Osallistumalla sosiaalisen pääoman karttuma hyödyttää koko yhteisöä, ei vain yksittäistä opiskelijaa.

SAKUstars pitääkin sisällään paljon enemmän, kuin pelkän ammattiin opiskelevien vuosittaisen kulttuurikilpailun. Siitä on muodostunut jäsenyhteisöille sosiaalista ja kulttuurista pääomaa tuottava avoin resurssi.Tätä mahdollisuutta ei yksinkertaisesti kannata jättää käyttämättä.

Rakas yhteisö, Kuopiossa nähdään!