Osallistamalla työkykytaitoja

Olet täällä

Olen saanut työskennellä useamman vuoden ajan yhdessä ammatillisten oppilaitosten, opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Työterveyslaitoksen työntekijänä roolini on ollut tuoda koulutustoimintaan työkyvyn, työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin näkökulmia. Mielestäni tämän aiheen merkitys korostuu jatkossa koulutuksen uudistumisen myötä. On hienoa, että SAKU ry pitää muutosten aikana työkyky- ja hyvinvointiasioita esillä.  Osallistaminen sitouttaa ja motivoi. Ammattialakohtainen näkökulma puolestaan konkretisoi asioita opiskelijan näkökulmasta. Opiskelijoiden kanssa voidaan toteuttaa esimerkiksi turvallisuuskävelyitä, joiden aikana he saavat havainnoida ja tehdä itse ehdotuksia työturvallisuuden edistämiseksi oppilaitoksessa, työsalissa tai työharjoittelupaikalla. 

Opiskelijoille voidaan myös antaa tehtäväksi laatia fyysisen kuormituksen arviointia oman ammattialan työtehtävistä ja suunnitella sen pohjalta keinoja haitallisen kuormituksen torjumiseksi. Opiskelijoiden pohdinnan tuloksia voidaan täydentää lopuksi yhdessä opettajien johdolla. Edellä mainituista tekniikoista saatiin kokemuksia kesäkuussa 2018 päättyvässä Combo-hankkeessa. 

Opiskelijat ovat innostuneet näistä teemoista, kun ovat päässeet itse vaikuttamaan oppimistilanteen kulkuun ja tutkia ilmiötä. Yhteisissä pohdinnoissa syntyi myös tärkeitä kehittämisehdotuksia työskentelytapoihin sekä opiskelu- että työympäristöön liittyen.

Mobiilisovellus oppimisen apuvälineenä

Combo-hankkeessa kehitettiin Työkykypassi-ohjelmisto, johon sisältyy opiskelijan mobiilisovellus ja opettajan web-käyttöliittymä. Käytimme ohjelmistoa koulutusvälineenä hankkeen aikana mm. Stadin ammattiopiston ja Omnian opiskelijaryhmissä. Huomasin, että mobiililaite tarjoaa oppimisprosessia tukevan työkalun erityisesti työhön liittyvien vaaratekijöiden havainnointiin, työturvallisuusosaamisen vahvistamiseen, työn fyysisen kuormituksen arviointiin sekä ergonomisten työtapojen mallintamiseen. 

Näiden asioiden harjoittelussa mobiililaite lisää ympäristön ja oppijan välistä vuorovaikutusta. Ohjelmisto sisältää tehtäviä myös muista työkykyä tukevista aiheista. Esimerkkeinä voisin mainita ”oma tapa liikkua” ja ”syö hyvin”–tehtävä, joissa opiskelijat pitävät kuvapäiväkirjaa liikkumiseen ja ravitsemukseen liittyen.  

Maksuton Työkykypassi-ohjelmisto on nyt saatavilla.

Lisätiedot