Opiskelijoista innostusta ja iloa arkeen

Olet täällä

Opiskelijoista innostusta ja iloa arkeenSAKUstarsien yhteydessä kutsuttiin jälleen kerran yhteen SAKU ry:n opiskelijaparlamentti. Innokkaita osallistujia oli paljon: paikalle tuli sekä varsinaisia jäseniä että varajäseniä. Olimme varautuneet siihen, että kokouksessa käsitellään hankalahkoja asioita ja että uusien ihmisten tapaaminen voisi aiheuttaa jännitystä ja vähäisempää keskustelua aiheista.

Toisinpa kävi. Asialistalla päästiin vasta kokouksen puheenjohtajan valitsemiseen, kun opiskelijoiden innostus ja vaikuttamisen halu nostivat jo päätään. Kokouksen puheenjohtajasta päädyttiin äänestämään, sillä halukkaita oli enemmän kuin yleensä meidän aikuisten kokouksissa. Yleensähän puheenjohtajaksi valitaan meidän aikuisten kokouksissa se, joka ei enää kehtaa kieltäytyä. Mutta nuortenpa keskuudessa oli useampikin halukas tuomaan äänensä esille ja johtamaan kokousta. Päädyimme valitsemaan hyvän puheenjohtajan; Bovallius-ammattiopiston Antti Tamminen veti kokouksen läpi asiallisesti ja ohjasi hyvin keskustelua. 

Opiskelijaparlamenttilaisilla oli vahva halu vaikuttaa SAKU-toimintaan

Palautetta annettiin innokkaasti SAKU ry:n toiminnasta. Lisäksi opiskelijat keskittyivät kuuntelemaan edellisen parlamentin aikaansaannoksia ja pohtivat sen jälkeen, miten SAKU-toiminta on näkynyt omassa oppilaitoksessa. Opiskelijat osasivat ottaa kantaa asioihin monesta näkökulmasta. Toisaalta heitä huoletti ammatillisen koulutuksen vähenevät resurssit ja niiden heijastuminen opetukseen, toisaalta taas yhtäläiset mahdollisuudet osallistua SAKU-toimintaan. Yhtenä uutena ideana tuli kuin lennosta, että SAKU ry voisi järjestää verkon välityksellä livetiedotustilaisuuden, johon opiskelijakunnat voisivat osallistua. Tilaisuudessa voitaisiin infota opiskelijakuntia suoraan siitä, mitä SAKU-toiminta on ja sitouttaa opiskelijakuntien kautta oppilaitoksia osallistumaan SAKU-toimintaan.

Yhtenä aiheena kokouksessa oli SAKU ry:n yhdenvertaisuussuunnitelmatyöhön liittyvä yhdenvertaisuuskysely. Oletimme aiheen olevan kovin hankala ja ryhmätehtävän vievän vähän aikaa, kun vastauksia ei ryhmässäkään olisi helppo saada aikaiseksi. Tässäkin pääsimme pyörtämään ajatuksemme. Innostunut ja keskittynyt puheensorina täytti tilan, kun opiskelijat paneutuivat pohtimaan yhdenvertaisuutta. Kokousta vetänyt SAKU ry:n toiminnanjohtaja Saija Sippola tuumasi 20 minuutin jälkeen, että muutama minuutti vielä ja sitten siirrytään seuraavaan aiheeseen. Vastauksena tulikin, että ”Ei vielä, emme ole kerinneet vielä vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Vielä ainakin 10 minuuttia!”. Mielellään opiskelijoille annoimme vielä sen kymmenen minuuttia. Lämmitti mieltä todeta, että aihe tuntui opiskelijoille yhtä tärkeältä kuin mitä se oli meille. Tähän voisi myös todeta, että hyvin fiksuja ja perusteltuja vastauksia saatiinkin. Näillä päästään hyvin pohtimaan yhdenvertaisuutta SAKU ry:n yhdenvertaisuustyöryhmässä!

Seuraavaksi Ammattiosaajan liikuntavuoden lajit tuottivat myös runsaasti hyviä ideoita. Ei tarvitse varmasti paljoa arvailla, jos kerron, että viimeiseksi valitsimme edustajan SAKU ry:n hallitukseen ja siihen ilmoittautui moni ehdokkaaksi. Pääsimme järjestämään äänestyksen, joka lopulta oli kolmivaiheinen! Opiskelijaparlamentista ilmoittautui viisi innokasta opiskelijajäseneksi hallitukseen. He pitivät hyvin perustellut ja vakuuttavat puheenvuorot siitä, miksi olisivat hyviä edustajia ja toisivat opiskelijoiden näkökulman mukaan SAKU ry:n hallituksen toimintaan. Jokaisella oli vielä valmiiksi mietitty kehittämisehdotus SAKU-toiminnalle: toinen ajaisi matalankynnyksen liikkumisen mahdollisuuksia, yksi panostaisi alueellisuuteen, kolmas innostaisi mukaan niitä, joita liikkuminen ei kiinnosta, neljäs taas lisäisi opiskelijoiden vaikuttamisen mahdollisuuksia. Hyvistä ehdokkaista opiskelijajäseksi hallitukseen valittiin Eini Järvi Ammattiopisto Tavastiasta ja varajäsenet olivat niin tasoissa, että lopulta arpaonnen kautta varajäseneksi valittiin Antti Tamminen.

Nuorten äänelle kannattaa antaa tilaa ja aikaa

Näin kokouksen jälkeen pitää todeta, että opiskelijoiden sitoutuminen ja innostus ei näytä hälventyneen. Hallituksen opiskelijajäseneksi valittu Eini hankki omatoimisesti itselleen sijaisen SAKU ry:n yhdenvertaisuustyöryhmään ja harmitteli vielä, kun ei päässyt paikan päälle. Hänen sijaisensa Ronja Oksavirta Kanneljärven opistosta totesi odottavansa kiinnostuksella ja innolla tulevaa vaikuttamismahdollisuutta. Toinen opiskelijaedustaja yhdenvertaisuustyöryhmässä tulee olemaan Bovallius-ammattiopistosta Antti Tamminen, joka ilmoitti osallistuvansa työryhmään erittäin mielellään.

Meillä on kasvamassa ajatteleva ja yhteiskuntatietoinen sukupolvi. Vaikutusmahdollisuuksien antaminen nuorille kannattaa, koska sillä saadaan kuuluviin ääniä, jotka osaavat nähdä kehittämiskohteita ja haluavat vaikuttaa asioihin. Näistä nuorista saa voimaa myös omiin työpäiviinsä, kun tietää, miten valtava potentiaali meillä ammattiopistoissa kasvaa. Nuorille annetut vaikutusmahdollisuudet maksavat itsensä korkojen kanssa takaisin. Liian usein aikuiset toistavat mantraa siitä, että nuoria ei kiinnosta tai he eivät halua sitoutua mihinkään. On mukava osoittaa noita ajatuksia vääriksi ja todeta, että nuoret ottavat kyllä tilaa ja osallistuvat, jos heihin luotetaan ja heitä osataan kuunnella!