Nuori rikoksen uhrina – miten ammattilaiset voivat olla tukena?

Olet täällä

Pahoinpitelyjä, uhkailua, seksiin painostamista, arkaluonteisten kuvien levittämistä ja niillä kiristämistä. Nuoret valitettavasti kohtaavat rikoksia erilaisissa arkipäiväisissä tilanteissa ja ympäristöissä, kuten kotona, koulussa, vapaa-ajalla ja verkossa. Nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset ovat tärkeässä asemassa nuoren rikoksen uhrin tunnistamisessa, auttamisessa ja tukemisessa.

Nuori rikoksen uhrina

Kuka vain voi joutua rikoksen uhriksi, eikä rikoksen uhriksi joutumista voi aina estää. Nuorille voi olla haastavaa tietää omat oikeutensa ja tunnistaa omat rajansa. Aina ei ole helppoa tietää, että milloin kyseessä olisi rikosasia. Rikoksen tekijänä voi olla esimerkiksi tuttava, perheenjäsen, ystävä, seurustelukumppani tai tuntematon henkilö. Rikoksen uhriksi joutuminen voi olla nuorelle todella haavoittavaa. Rikoksen uhriksi joutuminen ei ole koskaan uhrin syy, sillä tekijällä on aina vastuu teoistaan. On tärkeää, että nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset ovat nuoren tukena hänen kohdatessa rikoksen.

Nuorten kohtaamia rikoksia

Nuoret voivat kohdata laajasti erilaisia rikoksia. Nuoren ei tarvitse itse tietää, mikä rikosnimike olisi kyseessä. Avun hakemiseen riittää se, että jotain ikävää on tapahtunut. Kyseessä voi olla esimerkiksi henkinen tai fyysinen väkivalta, esimerkiksi uhkailu tai lyöminen. Nuoret voivat kohdata myös seksuaalirikoksia, esimerkiksi seksiin pakottamista ja seksuaalista ahdistelua. Rikoksen tekijä voi myös esimerkiksi painostaa nuorta lähettämään itsestään paljastavia kuvia ja kiristää niillä myöhemmin. Sosiaalisessa mediassa levitetty pilkkaava tai paljastava kuva voi täyttää rikoksen tunnusmerkistön. Myös keskusteluryhmissä haukkumiset tai yksityisten asioiden juoruamiset voivat rikkoa lakia. Rikokset voivat kohdistua myös omaisuuteen, jos nuorten omaisuutta varastetaan tai vahingoitetaan.

”Nuoren ei tarvitse itse tietää, mikä rikosnimike olisi kyseessä. Avun hakemiseen riittää se, että jotain ikävää on tapahtunut.”

Rikoskokemuksesta oireilu

On tärkeää muistaa, että rikoksesta oireilu on täysin normaalia ja yksilöllistä. Rikoskokemukset voivat olla hyvin haavoittavia ja saattavat vaikuttaa pitkälle elämässä. Nuori voi tuntea esimerkiksi pelkoa, epävarmuutta ja häpeää, mitkä voivat saada hänet peittelemään oireitaan. Nuori voi kokea tapahtuneen rikoksen jälkeen myös esimerkiksi ahdistuneisuutta, levottomuutta tai unettomuutta.

Elämänhallinta voi tuntua haastavalta, ja nuorella voi esiintyä voimakasta stressiä. Tilanne voi hankaloittaa myös koulunkäyntiä ja aiheuttaa oppimisvaikeuksia. Pahimmillaan nuorella voi ilmetä masentuneisuutta ja itsetuhoista käytöstä. Nuorilla yksi oireilun muoto voi olla myös lisääntynyt päihteiden käyttö.

Rikoskokemuksesta voi seurata myös fyysisiä kipuja, esimerkiksi vatsakipuja tai päänsärkyä. On tyypillistä, että nuori voi tuntea turhaa syyllisyyttä tapahtuneesta.

Ammattilainen nuoren tukena

Nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset pystyvät auttamaan nuorta selviämään rikoskokemuksesta. Tärkeää on, että ammattilaiset tunnistavat nuoren oireilun ja ottavat asian rohkeasti puheeksi. Äkillisesti ilmaantuvat ja merkittävät muutokset nuoressa on aina huomioitava. On hyvä kysyä suoraan, onko nuori kokenut jotain ikävää tai joutunut jonkin rikoksen uhriksi. Jos nuori ei halua puhua rikoskokemuksestaan, niin nuorelle tulee antaa aikaa. Ammattilaisen on hyvä tarjota rauhallisia tilanteita kokemuksesta puhumiselle. On tärkeää, että työntekijä kuuntelee ja uskoo nuorta. On myös hyvä antaa nuorelle palautetta siitä, että hän rohkeasti kertoi asiasta. Tärkeintä on, että nuorelle kertoo, ettei tapahtunut ole hänen syytänsä, eikä hänen tarvitse selvitä yksin tilanteesta. Nuorten parissa työskentelevien tulee tehdä tarvittaessa ilmoitukset lastensuojeluun ja poliisille, jos kyseessä on esimerkiksi alaikäiseen kohdistunut pahoinpitely tai raiskaus. Tarvittaessa työntekijä voi konsultoida muita ammattilaisia, esimerkiksi Rikosuhripäivystystä, poliisia tai lastensuojelua.

”Tärkeintä on, että nuorelle kertoo, ettei tapahtunut ole hänen syytänsä, eikä hänen tarvitse selvitä yksin tilanteesta.”

Avun hakeminen yhdessä

Ammattilainen ja nuori voivat hakea yhdessä apua tilanteeseen. Nuoret eivät aina tunnista avun tarvettaan, jolloin ympärillä olevien turvallisten aikuisten rooli on tärkeä. Nuorelle voi olla haastavaa kertoa asiasta huoltajilleen, jolloin ammattilainen voi tarvittaessa auttaa nuorta. Nuori voi tehdä asiasta rikosilmoituksen poliisille tai pyytää nettipoliisilta apua matalalla kynnyksellä. Ammattilainen voi tukea nuorta rikosilmoituksen tekemisessä. On myös hyvä miettiä, tarvitseeko nuoren käydä lääkärissä tai tarvitseeko nuori ammatillista keskusteluapua tilanteeseen. Rikosuhripäivystyksellä on ympäri Suomen palvelupisteitä, joista saa maksutonta apua rikosasioihin liittyen. Nuoren voi ohjata esimerkiksi Rikosuhripäivystyksen palveluiden pariin.

Maksuttomat materiaalipaketit nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille

Rikosuhripäivystyksen Menetelmiä rikosasioiden puheeksiottoon -materiaalipakettien tavoitteena on lisätä nuorten tietoisuutta rikosasioissa. Materiaalien avulla rohkaistaan nuoria puhumaan rikosasioista ja hakemaan apua. Materiaalipaketit helpottavat rikosasioiden puheeksiottoa nuorten kanssa. Materiaaleissa on useita eri aiheita, joista löytyy video, PowerPoint-esitys, keskustelumateriaali ja tietokilpailu. Materiaalit ovat helppokäyttöisiä ja monipuolisia työvälineitä nuorten parissa työskenteleville. Materiaaleihin voi tutustua osoitteessa: riku.fi/materiaalipaketit.

Rikosuhripäivystys
Rikosuhripäivystys tarjoaa maksutonta apua ja neuvontaa rikoksen uhrille, läheisille ja rikosasioissa todistaville henkilölle. Apua saa kasvokkain, puhelimitse ja verkossa.

www.riku.fi
www.riku.fi/nuoret