Näin sen näin - 10 vuoden peruutuspeili

Olet täällä

Syksyllä 2008 lupasin SAKU ry:n toiminnanjohtaja Tellervo Tarkolle kirjoittaa sellaisen ammatillisen koulutuksen opiskelu- ja työhyvinvointia edistävän hankesuunnitelman ja ESR-hankehakemuksen, että se varmasti rahoitettaisiin ja SAKU ry saisi resursseja toimintansa kehittämiseen. Hankkeen projektipäällikön paikkakin oli tarjolla, mutta siitä minä en ollut kiinnnostunut. Tein kolmen kuukauden sopimuksen, joka sisälsi hankkeen valmistelun, tutorkoulutuksia ja muita sijaisjärjestelyistä johtuvia tapahtuma-apulaisen tehtäviä. Olinhan jo kahdesti ollut SAKU ry:n projekteissa mukana ja tunsin järjestön toimintaa.

Sopimusjakson päättymisen aikaan Telle haki lisää opintovapaata ja siirtyi vapaalta KJY:n (myöhemmin AMKE ry) organisaatioon. Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkosto-hanke sai rahoituksen ja sen lisäksi SAKU ry sai rahoituksen Liikkumalla opit ammattiisi -hankkeen tulosten levittämishankkeelle. Jossain tuon hässäkän keskellä olin tullut lupautuneeksi projektipäälliköksi. No olihan rahoitetut hankkeet oman suunnittelun tulosta, niin kaipa sitä pari vuotta voisi ammatillisen koulutuksen parissa työskennellä. Ehtiihän noita tapahtumia järjestelemään.

Kun verkostohanke sitten kunnolla käynnistyi, siinä kehitettiin usean eri järjestön ja asiantuntijaorganisaation yhteistyöverkosto sekä hyvinvoivan oppimisympäristön malli. Parhaan yksittäisen palautteen hankkeessa onnistumisesta sain hankkeen loppuseminaarin, ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivien 2011, yhdestä osallistujapalautteesta, jossa kysyttiin: "millä mandaatilla SAKU ry toimii hyvinvointipäivien järjestäjänä ja kokoaa moniammatillisia foorumeita?" Ei ollut tullut mielenkään kysellä mandaattia mistään, vaan opiskelu- ja työhyvinvoinnin edistämisen tehtävä oli otettu hankkeen aikana haltuun toiminnan kautta ja viety SAKU ry:n strategiaan ja toimintasuunnitelmiin. Siis juurrutettu perustoimintaan.

Hanketyössä olen pitänyt tärkeänä, että kaiken päämäärä on toiminnan jatkuminen hankkeen jälkeenkin. Verkostohankkeen aikana havaitsin aivan liian monen hyvän käytännön jäävän vain hankkeen toteuttajien käyttöön - eikä aina päästy edes niin pitkälle. Havainto ja halu muuttaa asiaa johti OPH:n rahoittamaan ESR-koordinaatiohankeeseen Arjen arkki.

Hankkeessa toteutettu toiminta vahvisti SAKU ry:n asemaa koulutuksen järjestäjien, opetushallinnon, asiantuntijaorganisaatioiden ja kolmannen sektorin järjestöjen yhteistyökumppanina opiskeluhyvinvoinnin kehittämiseen liittyvissä asioissa. Arjen arkki -toiminta vakiintui SAKU ry:n perustoiminnaksi ja hyviä käytäntöjä on hankkeen päättymisen jälkeen kerätty Läpäisyn tehostamisen ohjelman hankkeista, monista valtionavustushankkeista ja luonnollisesti Arjen arkki oli luontainen hyvien käytäntöjen alusta, kun OPH:n kanssa käynnistettiin Zoomi-hanke.

Ammatillinen koulutus on ollut muutoksessa koko sen ajan, minkä olen ollut mukana. Se on tehnyt työstä mielenkiintoisen. Olen saanut olla kehittämässä omaa työtäni, SAKU ry:n toimintaa ja tietenkin opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia edistävää toimintaa oppilaitoksissa. Erityisesti opiskeluhuolto ja asuntolatoiminta ovat olleet minulle tärkeitä osa-alueita omassa työssäni.

Aloittaessani lokakuussa 2008 kirjoittamaan verkostohankkeen suunnitelmaa läppäri ylösalaisin käännetyn pahvilaatikon päällä, en todellakaan voinut kuvitella itseäni kehittämässä ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjä oppilaitoksissa ja työpaikoilla. Vaan kuinkas kävikään. Kolme kuukautta venähti lähes kymmeneksi vuodeksi ja nyt olen siirtymässä kehittämään oppilaitosten ja työelämän välistä yhteistyötä.

Uudet mielenkiintoni kohteet ja tavoitteet eivät ole enää SAKU ry:n perustoimintaa, joten niiden toteuttamiseksi on lähdettävä etsimään uusia palkanmaksajia. Ajan hengen mukaisesti aloitan siirtymällä yksilölliselle polulle työssäoppimaan osin freelancerina ja osin omaa osaamista toiminimellä myyden. Aika näyttää, löytyykö jossain vaiheessa sellainen organisaatio, joka tarjoaa yhtä hyvän kotipesän oppimisympäristöjen kehittämistyölle kuin SAKU ry tarjosi hyvinvointihääräämiselle.

Kymmenen vuotta SAKU ry:n leipää syöden, lauluja laulaen ja SAKU-marssin tahtiin tapahtumissa ja oppilaitoksissa kiertäen olen oppinut paljon. SAKU-toiminta on tarjonnut monenlaisia kokemuksia ja elämyksiä. Koen saaneeni olla aitiopaikalla ammatillisen koulutuksen jatkuvassa kehittämisessä.  Vaikka minä lähden SAKU ry:stä, ei SAKU-henki lähde minusta. Hyvinvointihäärääminen jatkuu, vaikka orkesteri takana vaihtuu.

Minun poistumiseni SAKU ry:n toimiston vahvuudesta tarkoittaa uuden verkostokoordinaattorin astumista Arjen arkin kippariksi. Vakkintuneeksi juurrutettu toiminta jatkuu kuten ennenkin, mutta muutos on mahdollisuus. Maria Käkelä tuo toimintaan oman persoonansa ja kokemuksensa myötä uusia ajatuksia ja näkökulmia. Ajoittainen tottumusten ravistelu on yleensä hyväksi niin yksilöille kuin organisaatioille.