Lupa pyöräillä lisää

Olet täällä

Koululiikuntaliiton ja Pyöräilykuntien verkoston Pyöräily elämäntavaksi -hanke kannustaa peruskoululaisia ja toisen asteen oppilaita hyppäämään satulaan aktiivisuuden lisäämiseksi. Hanke on osoittanut, että kohdistamalla toimenpiteet suoraan nuoriin ja tekemällä heistä aktiivisia toimijoita saavutetaan hyviä tuloksia sekä innostetaan nuoria liikkumaan omaehtoisesti. 

Opetushenkilöstön asenne ja rooli ovat keskiössä, kun kouluissa ja toisella asteella halutaan lisätä pyöräilyä. Luodaanko kouluun ja oppilaitokseen liikkumista edistävä kulttuuri vai ei. Tähän opetustyötä tekevillä on mahdollisuus vaikuttaa paljon.

Pyöräsankarit-koulujen pyörätiimit ovat innovatiivisesti lisänneet kouluissaan pyöräilyä lukuvuoden aikana. Nuoria osallistamalla toiminnasta on saatu nuorten näköistä ja nuoria motivoivaa. Toisen asteen Kampussankarien sähköpyöräkokeilu on innostanut ajamaan pyörällä useammin ja pidempiä matkoja. Sankarit-toimintaa on toteutettu 32 paikkakunnalla muun muassa Kalajoella, Ypäjällä, Kangasalla, Posiolla, Raumalla ja Hyvinkäällä.

Kouluilla ja oppilaitoksilla on hyvät mahdollisuudet tukea fyysisesti aktiivista kulkutapaa 

Pyöräsankarit-kouluissa on toteutettu lukuisia erilaisia toimenpiteitä. Kouluissa on lukuvuoden aikana toteutettu piirustuskilpailuja, pyöränhuoltopäiviä, pyöräilyhaasteita tai mini bike -kuntopyörien testipäivä. On ollut mahtava huomata, miten useilla tavoilla nuoret ovat pyöräilyaihetta lähestyneet. Nuoret ansaitsevat enemmän mahdollisuuksia osallistua toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Pyöräsankarit-koulut ovat tässä onnistuneet loistavasti.

Toisen asteen oppilaitoksiin suunnatussa Kampussankarit-toiminnassa toteutetusta liikkumiskyselystä ilmeni, että lähes puolella toisen asteen opiskelijoista koulumatka on alle viisi kilometriä. Suosituimmat kulkutavat kouluun ovat linja-auto, kävely ja pyöräily. Viidennes kulkee matkat autolla, joko kuljettajana tai matkustajana. Siirtymää henkilöautoilusta kestävien liikkumismuotojen pariin on mahdollista tehdä. Tämä kuitenkin edellyttää niin pyöräilyyn kannustamista kuin laadukkaampia pyöräilyolosuhteita.  

Liikkumiskyselystä kävi ilmi, että 70 prosenttia opiskelijoista omistaa pyörän, silti monet eivät käytä sitä. Pyörä on joko huono tai rikki. Oppilaitoksen pyörähuoltopäivä on oiva ja hauska keino osallistaa nuoret huoltamaan itse pyöränsä. Usein pesu, ketjujen rasvaus, jarrujen tarkastaminen ja renkaiden täyttäminen riittää.