Koronan jälkeen

Olet täällä

Olemme eläneet koronapandemian aikaa nyt vuoden. Korona on mullistanut sekä arkea, työtä että opintoja. Osa muutoksista saattaa jäädä pysyviksi, mutta monet niistä ovat positiivisiakin muutoksia. Luotaamme nyt katseemme kohti lähitulevaisuutta. Uskon, että syksy 2021 avaa meille jälleen maailman portit ja saamme tavata toisiamme. Hyvä näin.

Koronan jälkeen saamme jälleen opiskella kouluissa, mutta hyödyntäen korona-ajan uusia malleja. Digitaalisuus ja verkossa tapahtuva oppiminen ovat ottaneet ison harppauksen korona-aikana eteenpäin. Innostuminen digitalisaatioon ja hybridioppimiseen on lisääntynyt huomattavasti. Olemme pystyneet osittain pakonkin edessä edistämään digitalisaatiota, ja osa meistä on varmasti saanut innostuksen digitaitojen lisäoppimiseen koronan takia. Kehitetään jatkossakin digiosaamistamme ja valjastetaan se käyttöön opetuksen ja opiskelijoiden parhaaksi. Näin pystymme edistämään varmasti opiskelijoiden osaamista ja myös innostusta opintojen suorittamiseen, koska virtuaalisuus antaa meille upeita mahdollisuuksia monipuolistaa opintojamme.

Tarvitsemme lähitulevaisuudessa uusia hankkeita digitalisaation kehittämiseksi ja sen saamiseksi osaksi kaikkien opettajien arkea. Näin pystymme monipuolistamaan opetusmenetelmiä. Kannustankin hankkeista vastaavia viranomaisia luomaan kattavia mahdollisuuksia hakea digitalisaation monipuolistamishankkeita, jotta saadaan innostus valjastettua koko opetuslaitoksemme ja erityisesti opiskelijoidemme hyödyksi.