Hyvinvoinnin vajeita paikataan yhteisöllisyyttä vahvistamalla

Olet täällä

Nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvoinnin vajeet ovat viime aikoina olleet paljon esillä mediassa. Vaikka pääosa nuorista ja nuorista aikuisista on elämäänsä tyytyväisiä, ahdistuneisuus ja masentuneisuus sekä yksinäisyyden kokemukset ovat lisääntyneet näissä ikäluokissa. Tietoisina tästä tilanteesta on lukuvuoden aikana ammatillisten oppilaitosten arjessa eri puolilla Suomea kiinnitetty erityistä huomiota opiskelijoiden yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemusten vahvistamiseen. Tämä tärkeä työ tulee myös jatkumaan.

Osallistuin menneen huhtikuun lopussa SAKU ry:n hallituksen jäsenenä vuosittain toteutettavaan valtakunnalliseen kulttuurikilpailuun, SAKUstars-tapahtumaan. SAKUstars pyrkii edistämään ammattiin opiskelevien kulttuuriharrastamista ja mahdollistamaan sellaisen opiskelijoiden osaamisen esiin tuomisen, joka ei aina oppilaitoksen arjessa pääse esiin. Tällä kertaa SAKUstars-tapahtuman järjestäjänä toimi Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu. Kurikan kampuksella erinomaisesti järjestettyyn tapahtumaan osallistui pitkälti yli 400 monin eri tavoin lahjakasta opiskelijaa. Kiitos kaikille päivien järjestämiseen osallistuneille ja kiitos kaikille kilpailijoille.

Päivien aikana sain seurata lukuisia uskomattoman hienoja, vahvoja ja koskettavia esityksiä, joista välittyi luovuutta, rohkeutta ja osaamista. Päiviin sisältyi rentoa heittäytymistä, onnistumisia, osallisten iloa, hauskoja juttuja ja runsaasti yhteistä naurua. Tapahtumassa toteutuikin konkreettisesti SAKU ry:n toiminnan tavoitteet eli opiskelijoiden (ja henkilöstön) toimintakykyisyyden sekä hyvinvoinnin lisääminen, yhdessä tekeminen sekä elämänilo ammatillisessa koulutuksessa.

Seuratessani SAKUstars-tapahtuman kilpailuesityksiä en voinut välttyä kiitollisuuden tunteelta kaikkia niitä ihmisiä kohtaan, jotka ovat tukeneet esiintyneiden kilpailijoiden osallistumista ja etenkin uskallusta tulla mukaan kisoihin. Näihin henkilöihin lukeutuvat opettajamme ja ohjaajamme ammatillisissa oppilaitoksissa ja muut opiskelijoiden parissa työskentelevät henkilöt

On selvää, että oppimisympäristöille, joissa opiskelijoiden ääni tulee kuuluviin, jossa heidän pätevyyttään ja siten myös itsearvostustaan onnistutaan tukemaan ja jossa heidän kuulumistaan osaksi opiskeluyhteisöä vahvistetaan, on tärkeä tilaus ajassamme. Työ tällaisten oppimisympäristöjen puolesta jatkukoon oppilaitoksissa. Tuekseen työ tarvitsee toimivia rakenteita, mutta myös asian näkemistä arvokkaana. Turvalliseksi koettu oppimisympäristö on merkittävä väylä niin haluun kehittää itseä eli oppia opinnoissa kuin hyvinvointiin. Kiitos SAKUstars-tapahtumalle tämän tärkeän asian muistuttamisesta.