Ammattiosaajan työkykypassi sopii hyvin osaksi S2-opiskelijoiden opintoja

Olet täällä

Toimin ammatillisena ohjaajana Luksiassa, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä, Espoon kampuksella. Vuoden 2023 alussa aloitin yhteisöpedagogiopintoihin kuuluvan harjoittelun opettaen Ammattiosaajan työkykypassia S2-maahanmuuttajille, jotka opiskelevat kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoa. Ensimmäinen pilottiryhmä on nyt vuoden jälkeen saamassa todistukset osoituksena työkykypassin suorittamisesta.

Opintoihin kuului opinnäytetyö, jonka toteutin Ammattiosaajan työkykypassista SAKU ry:n tilaamana. Tutkimuksen yhtenä osana oli tehdä SAKU ry:n rekisterissä oleville 136 asiakkaalle kysely, jossa selvitettiin, missä Ammattiosaajan työkykypassin kanssa ammattioppilaitoksissa mennään. Asiakaskyselyssä oli 15 kysymystä, joista kaksi viimeistä oli vapaaehtoisia. Kysely oli avoinna kolme viikkoa, ja vastauksia saatiin 24 oppilaitoksesta ympäri Suomea.

Opinnäytetyössä keskityttiin suomea toisena kielenä puhuvien opiskelijoiden liikkumiseen ja hyvinvointiin. Jokaiselle aloittaneelle S2-starttiryhmälle pidettiin ensin 3–4 teoriaopetuspäivää, joissa käytettiin SAKU ry:n vuoden 2023 alussa julkaisemaa selkokielistä materiaalia. Teoriapäivien jälkeen otettiin käyttöön puhelinsovellus, jolla opiskelijat pääsivät tekemään tehtäviä itsenäisesti. Ammattiosaajan työkykypassin suorittamiseen menee S2-opiskelijoilla aikaa keskimäärin 12–14 kuukautta. Tehtäviä tehdään yhteensä 30–35 kappaletta.

Työkykypassi tuo konkretiaa teorian rinnalle

Ammattiosaajan työkykypassi tarjoaa juuri niitä elementtejä, joita tarvitaan vahvistamaan työkyky- ja hyvinvointitaitoja. Opinnäytetyön tavoitteena oli myös tuottaa tilaajana toimineelle SAKU ry:lle uutta tietoa ja ideoita S2-opiskelijoille tukimateriaalin ja puhelinsovelluksen rakenteen kehittämiseen.

Ammattiosaajan työkykypassi tuo lisäarvoa suorittajalleen. Erityisesti S2-opiskelijat hyötyvät, koska saavat esimerkiksi tietoa omaan hyvinvointiin ja työelämään liittyvistä asioista sekä taitoja ajanhallinnan parantamiseen. Työkykypassi tuo konkretiaa teorian rinnalle. Samalla myös suomen kieli vahvistuu. Usein opiskelijat ylittävät myös itsensä esimerkiksi aloittamalla jonkin uuden harrastuksen ja saaden samalla uusia ystäviä. Monella opiskelijalla unen laatu paranee ja poissaolot vähenevät. Puhelinsovelluksen kautta tuleva palaute ja pelillisyys pitävät aivot liikkeellä.

Lisää ideoita työkykypassin kehittämiseen

Kyselyssä havaittiin, että muissa ammattiopistoissa toimivat ammatilliset ohjaajat olivat aika näkymättömiä Ammattiosaajan työkykypassin toiminnassa. Tässä ollaan edellä Espoossa, Luksian kampuksella, jossa on osattu hyödyntää esimerkillisesti ammatillista ohjaajaa. Espoossa opettajat näkivät, että on ollut hyödyllistä, että yksi henkilö on ottanut vastuulleen työkykypassin käynnistyksen, ja hän on ollut motivoitunut. Ohjelma on tasalaatuinen kaikille, kun on yksi päätoteuttaja, joka toimii niin opiskelijoiden kuin SAKU ry:n suuntaan. 

Opinnäytetyö tukee Ammattiosaajan työkykypassin valtakunnallista kehittämistyötä. Jotta työkykypassi palvelee jatkossa ammatillisen koulutuksen moninaisia oppijoita muun muassa työkyky- ja hyvinvointitaitojen oppimisessa, on sitä uudistettava vastaamaan muuttuneisiin tarpeisiin. Uudet näkemykset ja tuoreet ideat edistävät maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden erityispiirteiden huomioimista työkykypassin ja sen työkalujen kehittämisessä.

Ammattiosaajan työkykypassin kehittämissuositukset auttavat SAKU ry:tä kehittämään työkykypassia palvelemaan ammatillisen koulutuksen kenttää entistä paremmin. Tietojen avulla pystytään entistä paremmin tukemaan ammatillisen koulutuksen moninaisia opiskelijoita, kuten esimerkiksi aikuisopiskelijoita, eri kulttuuritaustaisia sekä äidinkielenään muuta kuin suomea puhuvia opiskelijoita työkyvyn ja hyvinvoinnin oppimisessa.