Amisarjessa liikevirtaa

Olet täällä

Amisarkea on koetellut poikkeuksellinen kevät, kuten koko maailmaa. Keväinen matka on opettanut monia uusia asioita niin ammatillisen koulutuksen toteuttamisesta kuin meistä ihmisistä itsestään. Itse koen, että ammatillisen koulutuksen kenttä on onnistunut tehtävässään hyvin!

Toivottavasti olet pysynyt hyvinvoivana kevään ajan. Nyt kesällä on hyvä aika pysähtyä liikunnan ja kulttuurin pariin vaikkakin hieman rajoittuneemmin kuin aiemmin. Henkilökohtaisesti olen liikunnan osalta pyrkinyt toteuttamaan entisen pääministeri Alexander Stubbin ajatusta "tunti liikuntaa antaa kaksi tuntia energiaa jokaiseen päivään" ja kulttuurin osalta herätellä omaa ajattelua päivittäin. Kulttuurin osalta museot, kirjaston tarjoamat palvelut ja henkilödokumentit lisäävät omaa innostustani. Liikunnan ja kulttuurin yhdistelmä kulttuurikävely on oma suosikkini, äänikirja tai podcast kuulokkeisiin ja tunnin kävelylenkki. Kannattaa kokeilla!

Liikunnan merkitystä ihmisenä olemiseen ja kehittymiseen ei voida vähätellä ja siksi se on jokaisen ammatillisen koulutuksen oppijan sekä henkilöstöön kuuluvan osalta tärkeä kokonaisuus. Tutkimuksetkin osoittavat, että liikunta parantaa stressinsietokykyä, auttaa keskittymään, tuo hyvää oloa, kehittää muistia, luovuutta ja älyä. Tähän hyvinvointihyppyyn ei tarvita supermiesjumppia vaan esimerkiksi säännöllinen kävelylenkki vie jo eteenpäin. Säännöllisyys on kaiken a ja o.

Toivottavasti koulutuksen järjestäjät mahdollistavat ja tukevat oppijoiden ja henkilöstön hyvinvointia ja sen kehittymistä niin arjessa kuin vapaalla. Monelle organisaatiolle tämä on jo arkea. SAKU ry tarjoaa molemmille ryhmille monipuolisia ja hyväksi koettuja tapahtumia sekä koulutusta osaavan henkilöstönsä avustamana. Ilokseni voi huomata, että Saku ry:n tuottamat palvelut ja sisällöt ovat osaltaan keskeisessä roolissa monien koulutuksen järjestäjien arjessa. Näitä kannattaa hyödyntää!

Kaiken erilaisen ja uuden keskellä huomaa, että myös kohtaamisia ja yhdessä tekemistä tarvitaan. Monelle etäläsnäolo ja verkon välityksellä toimiminen riittää, mutta arkisia keskusteluja ja sparrailuja myös kasvokkain kaipaa. Kehonkieli avaa yhdessä olon uudelle tasolle. Kun taas syksyllä tapaa opiskelu- ja työkavereita niin uskon mielenhyvinvoinnin lisääntyvän välittömästi. Meissä ihmisissä on ihmeellistä voimaa!

Hyvää ja aktiivista kesää!