Opiskelijaparlamentti

Olet täällä

Opiskelijoiden ääni kuuluville opiskelijaparlamentissa

SAKU ry:n Kulttuurin, liikunnan ja hyvinvoinnin opiskelijaparlamentti muodostuu SAKU ry:n jäseninä olevien koulutuksen järjestäjien opiskelijaedustajista. Opiskelijaparlamentin tavoitteena on saada opiskelijoiden ääni entistä paremmin kuuluville SAKU ry:n järjestämässä opiskelijoiden kulttuuri-, liikunta- ja hyvinvointitoiminnassa sekä saada opiskelijat entistä vahvemmin mukaan ideoimaan ja kehittämään toimintaa.

Opiskelijaparlamentin tehtävänkuva on suunniteltu yhteistyössä opiskelijoiden kanssa. SAKU ry:n hallituksen hyväksymät tehtävät opiskelijaparlamentille ovat seuraavat: kulttuuriasioiden esilletuonnin edistäminen, liikuntamahdollisuuksien edistäminen, hyvinvointia edistävien asioiden esille tuominen, tiedotuksen varmistaminen opiskelijakunnille ja yhteyshenkilöille, palautteenanto SAKU ry:n opiskelijatoiminnasta sekä yhteistyö opiskelijajärjestöjen kanssa.

Opiskelijaedustajan valinta

Koulutuksen järjestäjät valitsevat opiskelijaedustajat yhteistyössä opiskelijakuntien kanssa. Edustaja voidaan valita esimerkiksi opiskelijakunnan hallituksesta tai edustajaksi voi valikoitua opiskelija harrastuneisuutensa tai kiinnostuksensa perusteella. Valitulle edustajalle voi halutessaan valita myös varaedustajan. Saman edustajan voi valita yhdeksi tai useammaksi kaudeksi. 

Opiskelijaparlamentti kokoontuu kerran vuodessa. Parlamentin edustajista valitaan opiskelijaedustaja SAKU ry:n hallitukseen sekä tarvittaessa pienempi työryhmä, joka kokoontuu 1 - 2 kertaa lukuvuodessa asioiden valmisteluun. Koulutuksen järjestäjä vastaa opiskelijaparlamenttitoimintaan osallistuvan opiskelijan kuluista. Opiskelijaparlamentti valitsi Jesse-Matias Rosholmin WinNovasta lukuvuodeksi 2017 - 2018 opiskelijaedustajaksi SAKU ry:n hallitukseen.