Yhteistyökumppanit 2018

Olet täällä

Hyvinvointivirtaa-viikolla voi toteuttaa esimerkiksi hyvinvointimessut, testipisteitä, työpajoja tai oppilaitoksen kerhotoiminnan esittelyjä. Myös Hyvinvointivirtaa-viikon yhteistyökumppaneita kannattaa hyödyntää. Alta löydät teemaviikon yhteistyökumppaneiksi lupautuneiden yhteystiedot sekä valmiit toimintamallit hyödynnettäväksesi. Tutustu ja ota yhteyttä!

Vuoden 2018 yhteistyökumppanit:

SAKU ry
Yeesi
EHYT ry
Nyyti ry
Rikosuhripäivystys RIKU
Liikenneturva
Kirkkohallitus
Syöpäjärjestöt
OSKU ry
SAKKI ry

Väestöliitto
Höntsä-Fest

SAKU ry 

Tilaa henkilöstölle ja johdolle suunnattu noin tunnin kestävä Hyvinvoiva amis -työpaja, josta saa vinkkejä hyvinvoinnin edistämiseen ja suunnitteluun sekä mallin hyvinvoinnin vuosikellon rakentamiseen. 

Työpajan lisäksi olemme mukana, oppilaitoksen toteuttamalla, SAKU-rastiradalla kertoen lisätietoja rastiradalla esitellystä SAKU ry:n tarjoamasta toiminnasta.

 Lisäksi omakustannehintaan on tilattavissa Varalan ja Vuokatin tulevien liikuntaneuvojien toteuttamana työ- ja toimintakyvyn mittauspiste tai taukojumppakierros luokissa.

Lisätiedot: sari.mantila-savolainen@sakury.net.

Yeesi

Yeesi on vuonna 2011 nuorten itse perustama, Suomen ensimmäinen valtakunnallinen nuorten mielenterveysseura.

Yeesi tarjoaa pääkaupunkiseudun ammattioppilaitoksille mahdollisuuden tilata yeesiläisiä pitämään Yeesi-pistettä tai -promoa oppilaitokseen. Yeesi-piste on esittelypiste Yeesin toiminnasta sekä mielenterveyden vahvistamisesta. Pisteellä käsitellään toiminnallisten harjoitteiden avulla esimerkiksi myönteistä vuorovaikusta, vahvuuksien tunnistamista tai keinoja itsestä huolehtimiseen. Yeesi-promo on työpaja nuorille. Tavoitteena on lisätä nuorten osaamista mielenterveyteen vaikuttavista tekijöistä sekä mielenterveyden edistämisestä. Yeesi-promossa mielenterveyttä käsitellään toiminnallisesti nuorten omista kokemuksista käsin. Tutustu vierailuihin tarkemmin täällä ja tilaa vierailu täältä

Keskustele Hyvinvointivirtaa -viikolla sosiaalisesta mediasta ja itsetunnosta Yeesin SomeGame -korttipelin avulla. SomeGame on nuorille ja nuorille aikuisille suunnattu korttipeli sosiaalisesta mediasta ja itsetunnosta. Pelin tehtävien tarkoituksena on saada aikaan keskustelua ja herättää ajatuksia itsetunnosta, sosiaalisesta mediasta sekä niihin liittyvistä tekijöistä. Lisäksi tarkoituksena on tunnistaa, millä tavoin voi tukea omaa, sekä muiden itsetuntoa. Lataa SomeGame käyttöösi Yeesin verkkosivuilta täältä

Lisätiedot: Yeesin Vilma, vilma@yeesi.fi

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

EHYT ry tarjoaa maksutta opiskelijoille (15−19-vuotiaat) suunnattuja Päihdeilmiö-oppitunteja, osana SAKU ry:n kanssa toteutettavaa hanketta. Päihdeilmiö-oppitunnilla tarkastellaan suomalaista päihteiden käyttöä sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta ja keskustellaan näistä aiheista omassa ryhmässä. Yhden oppitunnin kesto on 75−90 min. Saatavana myös ruotsiksi! Tilaukset osoitteesta koulutukset@ehyt.fi

Hyvinvointivirtaa -viikolla päihteettömän oppilaitoksen teemaa nostetaan esiin myös EHYT ry:n verkkotyön toiminnoissa Instagramissa ja YouTubessa. Lue lisää nuorille suunnatuista kanavistamme osoitteesta ehyt.fi/verkossa ja kannusta opiskelijoita tutustumaan!

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n verkkosivuilta voit ladata ohjeistuksen ”Hyvät ja huonot bileet”-toimintapisteen toteuttamiseksi. Toimintapisteen tarkoituksena on saada opiskelijat pohtimaan sitä, mikä tekee bileistä hyvät ja mikä huonot. Opiskelijoiden kanssa keskustellaan vastauksista, mutta oikeita ja vääriä vastauksia ei ole; jokaisella on oikeus mielipiteeseensä. Tavoitteena on positiivinen ja rakentava keskustelu, jossa pohditaan teemaa monelta eri näkökannalta: Miten voidaan varmistaa, että bileistä tulee hyvät/mitä kannattaa ottaa huomioon, ettei bileissä tapahtuisi mitään ikävää? Lataa "Hyvät ja huonot bileet" -materiaali täältä.

Lisätiedot: koulutukset@ehyt.fi tai Anu Rautama, anu.rautama@ehyt.fi

Nyyti ry

Nyyti ry on valtakunnallinen yhdistys, jonka toiminnan tarkoituksena on opiskelijoiden mielen hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn vahvistaminen sekä edistäminen. Nyyti ry tarjoaa ammattilaisille/opiskeluyhteisöille mm. työpaja-, koulutus- ja sparraustoimintaa elämäntaitoihin ja hyvinvointiin liittyvistä teemoista valtakunnallisesti. Lisäksi opiskelijoille suunnataan esimerkiksi elämäntaitoja käsitteleviä verkkokursseja, chatteja ja työpajoja ympäri maata. Toimintamme rahoitetaan Veikkauksen tuotoilla.

OLE OMAN ELÄMÄSI TÄHTI! OPISKELIJAN OPAS ELÄMÄNTAIDOISTA. Opas soveltuu mainiosti opiskelijoille arjen- ja elämäntaitojen itsenäiseen vahvistamiseen sekä tuki- ja taustamateriaaliksi Elämäntaitokurssien ohjaamiseen. Opasta voi hyödyntää myös pienemmissä osissa, omien kiinnostuksenkohteiden mukaan. Opasta saa vapaasti hyödyntää ja välittää eteenpäin (lähde mainiten). Ole oman elämäsi tähti! Opiskelijan opas elämäntaidoista.

OPAS ELÄMÄNTAITOJEN OHJAAMISEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA. Opasta voivat  hyödyntää kaikki ammattilaiset, jotka kokevat tarvitsevansa ideoita ja työkaluja opiskelijoiden ja nuorten arjen- ja elämänhallinnan tukemiseen ryhmissä ja henkilökohtaisissa ohjaustilanteissa. Opasta saa vapaasti hyödyntää ja välittää eteenpäin (lähde mainiten). Opas elämäntaitojen ohjaamiseen ammatillisessa koulutuksessa.

MALLINNUS VERKKOMUOTOISEN ELÄMÄNTAITOKURSSIN JÄRJESTÄMISESTÄ. Mallinnuksessa kuvataan millaisia vaiheita verkkomuotoisen elämänhallintaryhmän järjestämiseen liittyy sekä millaisia asioita on hyvä selvittää ja päättää ennen ryhmän alkua, sen aikana ja sen päätyttyä. Mallinnuksesta voi saada vinkkejä ja näkökulmia verkkomuotoisten Elämäntaitokurssien järjestämiseen. Mallinnus verkkomuotoisen elämäntaitokurssin järjestämisestä.

Lisätiedot: Annina Lindberg, annina.lindberg@nyyti.fi

Rikosuhripäivystys RIKU

RIKU tarjoaa toimintansa esittelyä, tietokilpailuja ja infoja. Hyvinvointivirtaa-viikolla voi tiedustella painettua materiaalia ja toimintaa lähimmältä palvelupisteeltä, joiden yhteystiedot löytyvät tästä linkistä.

Lisäksi Hyvinvointivirtaa-viikolla ammattilaiset voivat itse hyödyntää maksuttomia materiaalipaketteja nuorten parissa työskentelyssä. Materiaalipaketit helpottavat rikosasioiden puheeksiottoa nuorten kanssa. Materiaalipaketit pohjautuvat videoihin ja sisältävät muuta sähköistä materiaalia. Nuoret oppivat tunnistamaan rikoksia, niihin liittyviä ilmiöitä ja pystyvät sanoittamaan vaikeita tapahtumia. Materiaalipakettien aiheena ovat seurusteluväkivalta, fyysinen väkivalta, seksuaalirikokset ja perheessä tapahtuva väkivalta sekä koulussa tapahtuvat rikokset. Lisäksi on huoltajille tarkoitettu materiaalipaketti. Materiaalipaketit löytyvät täältä.

Rikosuhripäivystys (RIKU) tarjoaa maksuttomia palveluja rikosten uhreille, heidän läheisille ja rikosasioiden todistajille.

Liikenneturva

Liikenneturva haastaa #rohkee-kampanjalla nuoria pitämään huolta kavereista ja puuttumaan rattijuopumukseen. Kampanjavideon ja toimintamallien avulla oppilaitokset pystyvät käsittelemään rattijuopumusaihetta omin voimin joko luokassa tai rastityyppisesti. #Rohkee-kampanjassa ovat mukana Liikenneturva, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, poliisi, liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevakuutuskeskus ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry sekä Ehkäisevän päihdetyön verkosto. Lue lisää kampanjasta täältä.

Voit myös ottaa yhteyttä lähimpään aluetoimipisteeseen ja kysyä toimintavinkkejä, materiaaleja sekä mahdollista kouluttajatukea. 

Kirkkohallitus

Tiedustele oman oppilaitoksesi oppilaitospastorilta tai -diakonilta yhteistyömahdollisuuksista Hyvinvointivirtaa-viikolla. Teemana voi olla vaikkapa ryhmäytykset, henkinen hyvinvointi, kunnioittavan keskustelun malli tai meditointi.

Syöpäjärjestöt

Hyvinvointivirtaa-viikolle on tilattavissa hauska ja toiminnallinen työpaja ryhmälle. Työpajan aikana on tarkoitus saada ryhmää yhtenäisemmäksi ja lisätä nuorten tietoisuutta terveydestä mielenkiintoisella tavalla. Työpajan toiminta on osallistavaa ja sen kesto on noin 1-2h. Työpajoja tarjolla rajallinen määrä. Työpajojen sisältömahdollisuuksia ja muita lisätietoja: hanna.louhivesi@cancer.fi

Hyödynnä myös Syöpäjärjestöjen verkkomateriaalia hyvinvointiteemoissa:

Fressis.fi on nuorille suunnattu digitaalinen viestintäkokonaisuus, joka tarjoaa monipuolista sisältöä hyvinvoinnin eri osa-alueista ja vinkkejä oman terveyden edistämiseen. Fressistä voi hyödyntää opetuksessa ja erilaisissa projekteissa. Fressis löytyy myös somesta: Instagram, Facebook, YouTube, Twitter

NikEdu.fi tarjoaa nuorten kanssa toimiville työkaluja käsitellä tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyviä ilmiöitä. NikEdusta löytyy valmista, opiskelijoiden iän ja opetussuunnitelman huomioivaa oppimateriaalia sekä keinoja nikotiinittoman kouluympäristön edistämiseen. 

Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry

OSKU ry on mukana Hyvinvointivirtaa-viikolla osana omaa RoadShow-kiertuettaan. Viikolla 40 sisällytämme vierailuohjelmaan hyvinvointiin liittyviä teemoja. Kiertueen lisäksi OSKUlta voi tilata opiskelijakunnille suunnattuja koulutuksia kyseiselle viikolle. Lisää tietoja Hyvinvointivirtaa-viikolle tarjottavasta ohjelmasta voi tiedustella osoitteesta essi.miettinen@osku.info.

OSKU ry julkaisee opiskelijakuntatoiminnan tueksi oppaan kevään 2018 aikana. Kysy lisää opiskelijatoiminnan koordinaattorilta ja seuraa tiedotustamme!

SAKKI ry

SAKKI ry on valtakunnallinen ammattiin opiskelevien opiskelijajärjestö. Tarjoamme infoja, koulutuksia, kehittämistoimintaa, seikkailuja ja kohtaamisia opiskelijalähtöisesti sekä aidolla amistunteella! Teemana voi olla kampusrauhan rakentaminen, opiskelijakuntatoiminnan vahvistaminen, opiskelijoiden hyvinvointi ja yhteisöllisyys, paikallinen edunvalvonta sekä yleinen ja voimaannuttava SAKKI-meininki!! Kysy lisäinfoa järjestöasiantuntija Outi Mikkolalta (outi.mikkola@sakkiry.fi) niin saamme teille järkättyä kaikenmoista kivaa.

Väestöliitto

Hyödynnä Väestöliiton materiaaleja ja palveluita nuorille seksuaalisesta hyvinvoinnista.

Väestöliiton Nuorten sivuilta löytyy tietoa ja palveluita liittyen seksuaaliseen hyvinvointiin. Voit kysyä ja keskustella nimettömästi ja etsiä haluamaasi tietoa.

Väestöliiton Seksuaalisuus-sivuilta  löydät tietoa ja materiaaleja seksuaaliseen hyvinvointiin liittyen, sekä välineitä seksuaalikasvatukseen. 

Nuorten Väestöliitto- YouTube-kanavalta löytyy runsaasti videomateriaaleja seksuaalisuuteen, seksuaalioikeuksiin, kehoon, kehittymiseen ja ihmissuhteisiin liittyen. Seuraa Väestöliittoa ja osallistu some-kanavissa! Seksuaaliterveys verkoston Facebook, Nuorten Väestöliitto: Instagram, Snapchat, Youtube.

Voit myös tilata Nuorten Väestöliiton WhatsApp-kirjeen, jossa kerrotaan uusimmista materiaaleista, tiedotetaan tapahtumista ja kampanjoista sekä saat tietoa palveluista.

Tiedustelut: nuortenseksuaaliterveys@vaestoliitto.fi

Höntsä-Fest

Höntsä-Fest on 16-25-vuotiaille nuorille suunnattu pääsymaksuton tapahtuma, joka järjestetään Helsingin jäähallilla keskiviikkona 3.10.2018 klo 13-17.

Lähde mukaan tutustumaan höntsäilyyn ja ympäristöasioihin sekä yleisöksi seuraamaan pipolätkämatsia ja konserttia. 

Lisätietoa tapahtumasta

Vinkki 

Hyvinvointivirtaa-viikon järjestämisessä kannattaa olla yhteydessä myös paikallisiin toimijoihin! Selvitä, miten kuntasi alueella toimivat järjestöt voivat olla mukana viikolla (lajiliitot, liikuntapalvelut, kulttuuripalvelut, nuorisotoimi jne.) esittelemässä toimintaansa.