Yhteistyökumppanit 2017

Olet täällä

Hyvinvointivirtaa-viikolla voi toteuttaa esimerkiksi hyvinvointimessut, testipisteitä, työpajoja tai oppilaitoksen kerhotoiminnan esittelyjä. Myös Hyvinvointivirtaa-viikon yhteistyökumppaneita kannattaa hyödyntää. Alta löydät teemaviikon yhteistyökumppaneiksi lupautuneiden yhteystiedot sekä valmiit toimintamallit hyödynnettäväksesi. Tutustu ja ota yhteyttä!

Vuoden 2017 yhteistyökumppanit:

SAKU ry
Yeesi
EHYT ry
Suomen Punainen Risti
Rikosuhripäivystys RIKU
Liikenneturva
Väestöliitto
Seta
Suomen Mielenterveysseura
Kirkkohallitus
Nuorten Akatemia

SAKU ry 

SAKU ry tarjoaa viikolle n. tunnin kestävää infoa henkilöstölle, jossa tarjotaan työkaluja hyvinvoinnin edistämiseen liikkumisen, ryhmäyttämisen ja ehkäisevän päihdetyön näkökulmasta.

Henkilöstölle suunnatun infon lisäksi pystytämme oppilaitoksessa Amisarkea-kisan toimintapisteen, jossa amisarkea pääsee kuvaamaan riimittelemällä paperille tai magneettitaululle valmiita sanoja sommitellen. Osallistujien kesken arvotaan oppilaitoksessa sakumainen palkinto.

Lisäksi tilattavissa on toteutuskuluilla Varalan tai Vuokatin urheiluopiston tulevien liikuntaneuvojien toteuttama työ- ja toimintakyvyn mittauspiste. 

Lisätiedot: sari.mantila-savolainen@sakury.net.

Yeesi

Yeesi on vuonna 2011 nuorten itse perustama, Suomen ensimmäinen valtakunnallinen nuorten mielenterveysseura.

Yeesi tarjoaa pääkaupunkiseudun ammattioppilaitoksille mahdollisuuden tilata Yeesiläisiä pitämään Yeesi-pistettä tai -promoa koululle. Yeesi-pisteellä lisätään toiminnallisuuden kautta yhteisöllisyyttä ja viihtyvyyttä. Yeesi-piste perustetaan paikkaan missä nuoret jo valmiiksi hengailevat. Yeesi-promo on lyhyt ja ytimekäs esittely Yeesistä. Promossa kerrotaan Yeesistä yhdistyksenä, kenelle Yeesin toiminta on suunnattu, mitä Yeesin vapaaehtoisena voi tehdä ja miten toimintaan pääsee mukaan. 

Lisäksi Yeesi haastaa kaikki oppilaitokset ympäri Suomen osallistumaan sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan kampanjaan. Kampanjan sisältö ja tarkemmat ohjeet osallistumiseen julkaistaan syyskuussa. Stay tuned!

Lisätiedot: Yeesin Vilma, vilma@yeesi.fi, p. 050 560 5227

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n verkkosivuilta voit ladata valmiin materiaalin päihdeaiheisten keskustelujen virittämiseen oppilaitoksissa. Kuka keksi päihteet? Ovatko ne tie turmioon? Miksi ihmiset ylipäätään haluavat päihtyä? Miten eri puolilla maailmaa suhtaudutaan eri päihteisiin? Päihdeilmiö-videota ja siihen liittyvää tehtäväpakettia voidaan hyödyntää monella tavalla: osana työpajaa, rastirataa, oppituntia tai ständiä. Video ja tehtävät ovat saatavilla myös ruotsiksi! 

Lisäksi tarjoamme opiskelijoille (15−18-vuotiaat) suunnattuja Päihdeilmiö-oppitunteja maksuttomasti, osana SAKU ry:n kanssa toteutettavaa hanketta. Päihdeilmiö-oppitunnilla tarkastellaan suomalaista päihteiden käyttöä sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta ja keskustellaan näistä aiheista ryhmänä. Yhden oppitunnin kesto on 75−90 min. Saatavana myös ruotsiksi!

Lataa tehtävämateriaali ja lue lisää oppitunneista osoitteesta ehyt.fi/toinen-aste

Hyvinvointivirtaa-viikolla päihteettömän oppilaitoksen teemaa nostetaan esiin myös EHYT ry:n verkkotyön toiminnoissa Habbossa, Instagramissa, Snapchatissa ja Facebookissa. Lue lisää nuorille suunnatuista kanavistamme osoitteesta ehyt.fi/verkossa ja kannusta opiskelijoita tutustumaan! 

Lisätiedot: koulutukset@ehyt.fi tai Sarianna Palmroos, p. 050 524 9909

Suomen Punainen Risti

Punaisen Ristin päihdetyön materiaaleja voi käyttää koulujen ja oppilaitosten päihdeteemojen käsittelyssä. Särkyvää-esite esimerkiksi soveltuu hyvin ammatillisiin oppilaitoksiin ja julisteen voi tilata vaikka oppilaitoksen käytävälle. Oppilaitoksiin sopivia aineistoja ovat päihdeinfokilpailu (10 kysymystä päihteistä) tai En Käytä –aineisto soveltaen (6 x 1½h toiminta-aineisto päihteistä). Materiaalit löytyvät täältä. Sivuilta löytyy myös aamunavauksia. SPR:n päihdetyön vapaaehtoisia voi kysyä mukaan vierailuihin. Pyynnöt välitetään alueellisille toimijoille keskustoimistosta festarit@punainenristi.fi

Monet päihdetyön koulutukset soveltuvat opiskelijoille myös täydennyskoulutukseksi erityisesti sosiaali-, terveys- ja nuorisoalalla. Etsi tapahtumahausta otsikolla päihde. Lisätietoja päihdetyöstä ja koulutuksista.

Särkyvää-esitettä pieniä määriä tai julisteen voi tilata SPR:n verkkokaupasta

Tampereen Nuorten turvatalolta voi tiedustella Tampereen seudulla mahdollisuuksia tulla paikan päälle kertomaan toiminnasta, nuorten kriisiavusta sekä esimerkiksi keskustelu/kriisimajoitus/koulunkäynnin tuesta. Tiedustelut: mari.uusi-niemi@redcross.fi

På svenska

Röda Kors material för missbruksarbetet kan användas i behandlingen av rusmedelsteman i skolor och läroanstalter. Bräckligt-broschyren till exempel lämpar sig väl för yrkesläroanstalter och affischen kan beställas t.ex. för att hänga på läroanstaltens vägg.

Material som lämpar sig till läroanstalter är Rusmedelsinfo-frågesporten (10 frågor om rusmedel) eller Inte jag-verksamhetsmaterial med bearbetning (6 x 1½h verksamhetsmaterial förförebyggande av missbruk). Materialet.

Mer information om missbruksarbetet.
Bräckligt-broschyren och affischen kan beställas kostnadsfritt i FRK:s webbutik

Rikosuhripäivystys RIKU

Rikosuhripäivystys RIKU on työstänyt materiaalipaketteja, jotka helpottavat vaikeiden asioiden puheeksiottoa nuorten kanssa. Materiaalipaketit pohjautuvat videoihin ja sisältävät myös muuta sähköistä materiaalia. Helppokäyttöisten ja monipuolisten työvälineiden avulla kuka tahansa pystyy ilman ennakkotietoja ottamaan rikoksiin liittyviä asioita puheeksi nuorten kanssa. 

Videot
Materiaalipaketit

Lisäksi voit tiedustella aluetyöntekijöiden mahdollisuuksia vierailla Hyvinvointivirtaa-viikon tapahtumassanne. Yhteystiedot löytyvät täältä.

Liikenneturva

Liikenneturva haastaa #rohkee-kampanjalla nuoria pitämään huolta kavereista ja puuttumaan rattijuopumukseen. Kampanjavideon ja toimintamallien avulla oppilaitokset pystyvät käsittelemään rattijuopumusaihetta omin voimin joko luokassa tai rastityyppisesti. #Rohkee-kampanjassa ovat mukana Liikenneturva, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, poliisi, liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevakuutuskeskus ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry sekä Ehkäisevän päihdetyön verkosto. Lue lisää kampanjasta täältä.

Voit myös ottaa yhteyttä lähimpään aluetoimipisteeseen ja kysyä toimintavinkkejä, materiaaleja sekä mahdollista kouluttajatukea. 

Väestöliitto

Seksiviestit - Mitä ne ovat ja mitä niistä pitäisi tietää? Hyödynnä oppilaitoksessasi Väestöliiton julistetta herättämään ajatuksia seksiviestittelystä ja turvataidoista niihin liittyen. Lisää seksiviesteistä.

Väestöliiton Nuorten sivuilta löytyy tietoa ja palveluita liittyen seksuaaliseen hyvinvointiin.

Väestöliiton Seksuaalisuus-sivuilta löydät tietoa ja materiaaleja seksuaaliseen hyvinvointiin liittyen, sekä välineitä seksuaalikasvatukseen.

Tiedustelut: nuortenseksuaaliterveys@vaestoliitto.fi

Seta

Seta on valtakunnallinen ihmisoikeusjärjestö, jonka tavoitteena on, että kaikki voisivat elää yhdenvertaisina riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Seta tarjoaa tietoa ja tukea sateenkaarinuorille, heidän läheisilleen sekä eri ammattilaisille. Setan esitteet, julkaisut ja muut materiaalit on saatavilla Setan nettisivuilta pdf-muodossa tai videopalveluissa. Esitteitä, julisteita, dvd:itä ja julkaisuja voi tilata pieniä määriä maksutta oman oppilaitoksen käyttöön. 

Linkki materiaaleihin.

Suomen Mielenterveysseura

Hyödynnä Hyvinvointivirtaa-viikolla Sekasin-chattia. Sekasin-chat on valtakunnallinen, laajasti avoinna oleva keskustelupalvelu, joka tukee mielen hyvinvointia ja mielenterveyden ongelmista selviämistä. Chat luo toivoa jokaiselle nuorelle ja auttaa ratkomaan mieltä painavia ongelmia. Lue lisää. Chat löytyy täältä: www.sekasin.fi

Lisäksi opiskelijoiden ja opiskelijaryhmien kanssa voi hyödyntää Mun Mieli-sovellusta. Sovellus esittää käyttäjälleen yksinkertaisia kysymyksiä arjen hyvinvoinnista: tunteista, ihmissuhteista, liikunnasta, tärkeistä asioista elämässä, unesta ja levosta, harrastuksista sekä ruokailusta. Vastaaja saa itselleen välitöntä palautetta ja oman hyvinvointiyhteenvedon. Sovelluksen voi tehdä joko yksityisenä kyselynä tai ryhmäkyselynä. Lue lisää. Mun Mieli -sovelluksen voi ladata maksutta Google Pelikaupasta (Play Kauppa) tai App Storesta.

Kirkkohallitus

Tiedustele oman oppilaitoksesi oppilaitospastorilta tai -diakonilta yhteistyömahdollisuuksista Hyvinvointivirtaa-viikolla. Teemana voi olla vaikkapa ryhmäytykset, henkinen hyvinvointi, kunnioittavan keskustelun malli tai meditointi.

Nuorten Akatemia

Nuorten Akatemia tarjoaa tukea ja työkaluja nuorten projektimaiseen työskentelyyn, ideointiin ja osallisuuden rakentamiseen ja vahvistamiseen. 

Päätä itse! -projektin kautta nuorilla on mahdollisuus hakea tukea omien liikenneturvallisuutta edistäviä projektien toteutukseen. Hakuohjeet Nuorten Akatemian sivuilla. Nuorten Akatemian toiminnassa nuoret itse päättävät, mitä tekevät ja miten.

Omaksi iloksi -hankkeessa ammattikoululaiset pohtivat oppilaitoksissaan seksuaali- ja lisääntymiskasvatukseen liittyviä teemoja ja niiden käsittelyyn liittyvää toimintakulttuuria. Hyvinvointivirtaa-viikolla hankkeen tiimi kiertää oppilaitoksissa toteuttamassa nuoria osallistavaa seksuaalikasvatusta. Viikon aikana oppilaitoksissa toteutetaan 60 - 90 minuutin mittaisia maksuttomia työpajoja opiskelijaryhmille. Työpajoja toteutetaan rajoitettu määrä. Tiedustelut 8. syyskuuta mennessä: maija.vuorjoki@nuortenakatemia.fi, p. 050 460 1091.

Oma valinta -hankkeen Osallisuusoppaasta löydät esimerkkejä ja step-by-step ohjeita liikunnan lisäämiseen koulupäivän aikana, nuoria osallistavin menetelmin. Lataa Osallisuusopas ja tukimateriaalit täältä.

Tutustu muihin koulutoiminnan hankkeisiin ja palveluihin: www.nuortenakatemia.fi 

Vinkki 

Hyvinvointivirtaa-viikon järjestämisessä kannattaa olla yhteydessä myös paikallisiin toimijoihin! Selvitä, miten kuntasi alueella toimivat järjestöt voivat olla mukana viikolla (lajiliitot, liikuntapalvelut, kulttuuripalvelut, nuorisotoimi jne.) esittelemässä toimintaansa.