Toiminta

Olet täällä

Opiskelijoiden Action-toiminta

Action-toiminta tarjoaa opiskelijoille kipinöitä uuden liikunta- tai kulttuuriharrastuksen aloittamiseen, motivaatiota ja lisähaastetta harrastamiseen sekä mahdollisuuden nuorten oman toiminnan järjestämiseen. Action-toiminnan tavoitteena on ammattiin opiskelevien liikunnallisen ja aktiivisen elämäntavan tukeminen, terveellisen elämäntavan edistäminen sekä aktiiviseksi kansalaiseksi kasvattaminen. Action-toiminta on sekä valtakunnallista, alueellista että paikallista toimintaa. Toiminta noudattaa SAKU-etiketin periaatteita.

Esimerkkejä toiminnasta:

 • ammattiin opiskelevien mestaruuskilpailut
 • valtakunnalliset palloilusarjat ja mestaruusturnaukset
 • eli liikunnan kilpailutoimintaa yhteensä noin 20 eri lajissa
 • SAKUstars-kulttuurikilpailut, joissa ammattiin opiskelevat pääsevät näyttämään osaamisensa mm. musiikissa, tanssissa, kuvataiteissa, näyttämötaiteessa, valokuvauksessa jne.
 • koulutukset harrastetutoreille, jotka toimivat harrastustoiminnan aktivoijina omissa oppilaitoksissaan

 

Opiskelijoiden työkykytoiminta

Työkykytoiminta pyrkii tavoittamaan ne nuoret, joita ei tavoiteta kilpailu- ja koulutustoiminnalla. Työkykytoiminnan tavoitteena on edistää ammattiin opiskelevien työ- ja toimintakykyisyyttä, liikuttaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia nuoria sekä herätellä nuoria omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Työkykytoiminnassa pääpaino on oppilaitoksessa tapahtuvalla toiminnalla.

Esimerkkejä toiminnasta:

 • Ammattiosaajan työkykypassi
 • SAKUsports-harrasteliikuntatapahtuma
 • Ammattiosaajan liikuntavuosi -toiminta

 

Henkilöstön työhyvinvointi -toiminta

Henkilöstön työhyvinvointi -toimintakokonaisuus tarjoaa koulutuksen järjestäjille henkilöstön työhyvinvointia edistäviä virikkeitä ja tapahtumia. Henkilöstön työhyvinvoinnin toimintakokonaisuuden tavoitteena on henkilöstöön kuuluvien työkyvyn edistäminen, terveyttä edistävään liikuntaan kannustaminen ja hyvinvoinnin tukeminen.

Esimerkkejä toiminnasta:

 • rennon hengen valtakunnalliset liikunnan kilpailu- ja harrastetapahtumat
 • nettipohjainen liikuntakampanja
 • työpaikkaliikunnan koulutustoiminta
 • virkistäytymistä ja kollegakohtaamisia

 

Arjen arkki -palvelutoiminta

Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Sisältöjä luodaan yhdessä koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestökentän kanssa. Lisäresursseja palvelutoiminnan kehittämiseen saadaan hanketoiminnasta.

Esimerkkejä toiminnasta:

 • hyvinvoivan oppimisympäristön malli ja tarkistuslista
 • Aktiivisesti ammattiin -malli
 • työkykypassin hyvät käytännöt
 • Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivä

 

Järjestötoiminta

Järjestötoiminnan tavoitteena on varmistaa järjestön toimintaedellytykset ja elinvoimaisuus. Järjestötoiminnan painopisteitä ovat rahoituksen ja henkilöresurssien kehittäminen, jäsenyhteisöjen aktivointi sekä viestintä.

Hanketoiminta

Hanketoiminnalla kehitetään omaa perustoimintaa ja tuetaan jäsenyhteisöjen hyvinvoivan oppimisympäristön kehittämistä. Hankkeita toteutetaan yhteistyössä jäsenyhteisöjen ja ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkostoon kuuluvien organisaatioiden kanssa.