Rekisteriseloste

Olet täällä

Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä
Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Terhi Lehmussaari
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
puh. 0207 55 10 10

3. Rekisterin nimi
SAKU ry:n (1) jäsenrekisteri, (2) rekisteri SAKU-avaimen käyttäjistä, (3) postitusrekisteri ja (4) luottamushenkilörekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus
(1) Yhdistyslain 11§ mukaan yhdistyksen hallituksen on pidettävä jäsenistä luetteloa. Jäsenrekisterissä on tiedot Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry:n jäsenyhteisöistä ja yhteyshenkilöistä. Rekisterin tietoja käytetään jäsenpalvelujen hoitamiseen sekä liiton toiminnasta ja tapahtumista tiedottamiseen.

(2) Rekisterin tarkoitus on ylläpitää luetteloa SAKU ry:n kirjautumista edellyttäville internetsivuille käyttäjätunnuksen tehneistä henkilöistä (eli ns. SAKU-avaimen haltijoista) ja mahdollistaa sivujen käyttäminen.

(3) Rekisteriä käytetään SAKU ry:n postitusten osoitteistona (tiedotuslehti, materiaalipostitukset ja sähköiset uutiskirjeet). SAKU ry:n postituslistat perustuvat jäsentietoihin sekä tiedotusmateriaalia itse tilanneiden henkiöiden ilmoittamiin tietoihin.

(4) Rekisterin tarkoituksena on ylläpitää tietoja liiton eri luottamustehtäviin osallistuneista henkilöistä sekä heidän tehtävistään.

5. Rekisterin tietosisältö
(1) Jäsenyhteisöjen tiedot: nimi, postiosoite, y-tunnus, kotipaikka, toimipisteiden yhteystiedot. Yhteyshenkilöiden tiedot: yhteyshenkilötyyppi, nimi, tehtävänimike, osoite, sähköposti.

(2) Nimi, yhteyshenkilötyyppi, oman organisaation tiedot, tehtävänimeke, sähköpostiosoite, tunnistetiedot (käyttäjätunnus ja salasana).

(3) Nimi, postiosoite, sähköpostiosoite.

(4) Nimi, jäsenyhteisö, luottamustehtävä ja luottamustehtävän hoitamisen ajankohta.

6. Rekisterin tietolähteet
(1) Rekisterin tiedot perustuvat SAKU ry:n jäsenyhteisöjen virallisen yhteyshenkilön antamiin tietoihin. Kaikki tiedot päivitetään kerran vuodessa ja lisäksi jäsenyhteisöjen pyynnöstä.

(2) Rekisterin tiedot perustuvat SAKU-avaimen käyttäjien itse käyttäjätunnuksen rekisteröinnin yhteydessä ilmoittamiin tietoihin. SAKU-avaimen käyttäjien on mahdollista päivittää tietoja omatoimisesti.

(3) Rekisterin tiedot perustuvat jäsentietoihin sekä tiedotusmateriaalia itse tilanneiden henkiöiden ilmoittamiin tietoihin.

(4) Rekisterin tiedot perustuvat luottamushenkilön valinnan yhteydessä jäsenyhteisöltä ja luottamushenkilöltä itseltään saatuihin tietoihin.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Minkään rekisterin henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman henkilön erillistä suostumusta. Lista SAKU ry:n jäsenyhteisöistä on julkinen.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Käyttäjärekisterin tiedot tallennetaan www-palvelintilan toimittajan tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, jotka täyttävät Viestintäviraston määrittelemät vaatimukset teletiloille (Tärkeät tilat). Tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.